Sökning: "server-based computing"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden server-based computing.

 1. 1. Modeling and Control of Server-based Systems

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Manfred Dellkrantz; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2016-05-20]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY;

  Sammanfattning : When deploying networked computing-based applications, proper resource management of the server-side resources is essential for maintaining quality of service and cost efficiency. The work presented in this thesis is based on six papers, all investigating problems that relate to resource management of server-based systems. LÄS MER

 2. 2. Environmental Implications of Product Servicising. - The Case of Outsourced Computing Utilities

  Detta är en avhandling från International Institute for Industrial Environmental Economics, Lund University

  Författare :Andrius Plepys; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; life cycle assessment; electronics; computers; semiconductors; server-based computing; Application Service Provision.; Commercial and industrial economics; Industriell ekonomi; Electronics; Dematerialisation; product servicising; Elektronik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Hela livscykeln för en elektronikvara är förknippad med miljöpåverkan. I jämförelse med många andra varor är tillverkningen av elektronik och i synnerhet halvledarkomponenter mycket resurskrävande. LÄS MER