Sökning: "sequential control"

Visar resultat 1 - 5 av 127 avhandlingar innehållade orden sequential control.

 1. 1. Relay Feedback and Multivariable Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Karl Henrik Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; robotics; Automation; Frequency methods; Process control; Sequential control; Automatic tuning; Control education; Laboratory process; Performance limitations; Decentralized control; Multivariable zero; Multivariable systems; Hybrid control; Nonlinear dynamics; Limit cycles; Oscillations; Relay feedback; Sliding modes; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Återkoppling är en fundamental princip inom reglertekniken. Genom att mäta vissa variabler kan andra påverkas så att ett system uppför sig på önskat vis. Denna doktorsavhandling behandlar två typer av återkoppling: reläåterkoppling och flervariabel återkoppling. LÄS MER

 2. 2. Tools for Autonomous Process Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Anders Wallén; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; sequential control; software architectures; fast set point response; spectral estimation; frequency domain identification; relay feedback; non-linear system identification; Autonomous Control; Process Control; Grafcet; Automation; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : There is an ongoing trend towards higher automation level in process control systems. The purpose of a plant is to manufacture some product at a high production rate with a consistent quality, while minimizing the use of resources in terms of energy consumption, raw material and labor. LÄS MER

 3. 3. A Graphical Language for Batch Control

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology (LTH)

  Författare :Charlotta Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1999]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automation; Batch Recipes; Batch Processes; Sequential Control; Grafcet; Petri nets; robotics; control engineering; Automatiska system; robotteknik; reglerteknik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in SwedishDenna avhandling presenterar ett grafiskt programmeringsspråk och dess användning vid styrning av satsvisa processer.Arbetet i avhandlingen kan delas upp i två delar:- utveckling av ett grafiskt programmeringspråk ämnat för implementering av styrsystem för sekventiella processer. LÄS MER

 4. 4. A Sequential Control Language for Industrial Automation

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Alfred Theorin; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Grafchart; service oriented architecture; event-driven architecture; flexible production systems; industry 4.0; real-time; FMI; PID;

  Sammanfattning : Current market trends for industrial automation are the need for customizable production, shorter time to market, and powerful global competitive pressure. Based on these trends two challenges have been identified: 1) flexible production systems and 2) integration and utilization of devices and software. LÄS MER

 5. 5. Recipe-Based Batch Control Using High-Level Grafchart

  Detta är en avhandling från Department of Automatic Control, Lund Institute of Technology, Lund University

  Författare :Charlotta Johnsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Batch control; Grachart;

  Sammanfattning : High-Level Grafchart is a graphical programming language for control of sequential processes. Sequential control is important in all kinds of industries: discrete, continuous and batch. Sequential elements show up both on the local control level and on the supervisory control level. LÄS MER