Sökning: "sequel"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade ordet sequel.

 1. 1. Children injured in traffic in a medical and psychosocial perspective : causes and consequences

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Eva M Olofsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2014]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Posttraumatic stress; PTSD; PTSS; trauma care; road traffic accidents; children; follow-up; injury; disbility; physical consequences; psychological problems; sequel; bicycle accident; helmet; upper extremity injury; head injury; injury severity; psychosocial problems; risk factors;

  Sammanfattning : Aim: To examine the causes and consequences of road traffic injuries in children from a physical and psychosocial perspective, and to identify unfavourable circumstances and children who are at risk of injury and disability. Methods: Study I was a systematic review of the literature on posttraumatic stress disorder (PTSD) and PTSD symptoms (PTSS) in children injured in road traffic accidents. LÄS MER

 2. 2. Balt- och tyskutlämningen 1945-1946 : omständigheter kring interneringen i läger i Sverige och utlämningen till Sovjetunionen av f d tyska krigsdeltagare. D. 2, Utlämningen och efterspelet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Curt Ekholm; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [1984]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Historia; Sverige; Efterkrigstiden; Tyskland; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects History subjects History; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Historieämnen Historia;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. From Putsch to Purge. A Study of the German Episodes in Richard Hughes’s The Human Predicament and their Sources

  Detta är en avhandling från English Studies

  Författare :Ivo Holmqvist; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Weimar Republic; Documentary novel; English historical fiction; The Wooden Shepherdess; The Fox in the Attic; 1900-1976; Hughes; Richard; Rise of Nazism; Hitler portraits in literature; English language and literature; Engelska språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Richard Hughes (1900-1976) blev mycket känd genom sin debutroman A High Wind in Jamaica, 1929. Han förhastade sig inte med nästa roman, In Hazard; den kom först 1938. Intervallerna blev allt längre. LÄS MER

 4. 4. Two-Barrier Problems in Applied Probability: Algorithms and Analysis

  Detta är en avhandling från Centre for Mathematical Sciences, Lund University

  Författare :Mats Pihlsgård; Lunds universitet.; Lund University.; [2005]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Statistics; operations research; programming; actuarial mathematics; Statistik; Matematik; Mathematics; Naturvetenskap; Natural science; Reflection; Stochastic processes; Applied probability; Queueing; operationsanalys; programmering; aktuariematematik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Avhandlingen består av fem upsatser (A-E): I uppsats A undersöks tidsberoende egenskaper hos kölängdsprocessen hos ett kösystem med flera betjänter under mycket allmänna Markovska ankomstprocesser. I uppsats B undersöks en endimensionell slumpvandring som reflekteras i två barriärer. LÄS MER

 5. 5. Konsumentskyddet över gränserna - särskilt inom EU : En studie i internationell privat- och processrätt

  Detta är en avhandling från Uppsala : xIustus Förlag

  Författare :Marie Larsson Linton; Marie Larsson; Uppsala universitet.; Uppsala universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; LAW JURISPRUDENCE; RÄTTSVETENSKAP JURIDIK; internationell privaträtt; internationell privaträtt; handel; konsumenter; lagval; behörighet; erkännande och verkställighet; utländska domar;

  Sammanfattning : Consumers frequently engage in cross-border transactions. This development is part of a general "europeanization" and "globalization". Increased travel and new means of communication, such as the Internet, have inter alia boosted international commerce with consumers. LÄS MER