Sökning: "sensitive awareness"

Visar resultat 1 - 5 av 52 avhandlingar innehållade orden sensitive awareness.

 1. 1. Guided by Fear : Effects on attention and awareness

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Psychology, Stockholm University

  Författare :Nathalie Peira; Stockholms universitet.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Emotion; fear; attention; awareness; affective processing; heart rate; skin conductance; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Psychology; psykologi;

  Sammanfattning : Because the visual system has limited capacity, emotions such as fear may play an important role in guiding the selection of relevant input (LeDoux, 2000; Öhman & Mineka, 2001). The aim of the current thesis was to investigate how fear can guide the organism by influencing:  (I) attentional processes, (II) awareness of the visual input, and (III) affective processing independent of awareness. LÄS MER

 2. 2. Knowledge Representation, Heuristics, and Awareness in Artificial Grammar Learning

  Detta är en avhandling från Department of Psychology, Lund University

  Författare :Tobias Johansson; Lunds universitet.; Lund University.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; abstraction; awareness.; non-analytic processing; Artificial grammar learning; fluency; implicit learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Människor (och andra arter) har en grundläggande förmåga att anpassa sig till och lära sig hur omgivningen är strukturerad. Ofta lär vi oss struktur indirekt, utan att direkt och avsiktligt studera strukturen ifråga. LÄS MER

 3. 3. The effectiveness of a full-mobility architecture for wireless mobile computing and personal communications

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :George Yuejin Liu; KTH.; [1996]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Mobile Computing; Mobile-API; Mobile Agent; Mobile Floating Agent; Intelligent Agent; Full-Mobility; Mobility Architecture; Mobility Awareness; Location Awareness; Location Prediction; Mobile Personal Communications.;

  Sammanfattning : The emergence of wireless mobile computing, especially the mobility of computers, introduces challenging new problems that were encountered in neither the design and implementation of conventional mobile networks or in fixed computer networks. A critical and challenging problem, for mobile computing and personal communications, is how to fully cope with the special characteristics of the mobile wireless environment, i. LÄS MER

 4. 4. Lyhördhet : studenters uppfattning av lyhördhet i omvårdnad och utbildning

  Detta är en avhandling från Department of Education, Lund University

  Författare :Bodil Frisdal; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Lyhördhet; true presence; open mind; intuition; empathy; learning; nursing education; process; wholeness; pedagogy; Pedagogy and didactics; nursing care; sensitive awareness; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Lyhördhet. Studenters uppfattningar av lyhördhet i omvårdnad och utbildningAvhandlingen handlar om lyhördhet i omvårdnad och utbildning. Ett problem är att ordet lyhördhet endast finns på de nordiska språken. LÄS MER

 5. 5. Genusgörande och läkarblivande attityder, föreställningar och förväntningar bland läkarstudenter i Sverige

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Jenny Andersson; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2012]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; gender bias; gender perspective; medical education; medical students; gender awareness; gender beliefs; gender norms; mixed methods; feminization of medicine; medical curricula; gender sensitivity; genus bias; genusperspektiv; läkarutbildning; läkarstudenter; genusmedvetenhet; föreställningar om kön; mixed method; feminisering; dold läroplan;

  Sammanfattning : The inclusion of a gender perspective in medicine has shown that gender is an essential factor in health and disease, in medical encounters and also in medical students’ educational environment. The aim of this study was to explore attitudes, preconceptions and norms regarding gender within medical education and processes of gender bias. LÄS MER