Sökning: "semiotic"

Visar resultat 1 - 5 av 169 avhandlingar innehållade ordet semiotic.

 1. 1. The semiotic function : studies in children's representations

  Författare :Maare Tamm; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Piaget; Semiotic function; Mental representation Figurative; Operative; Representation media;

  Sammanfattning : The main purpose of this thesis was to explore if there existed one single underlying semiotic function for representation. The problem was examined from both a theoretical and an empirical point of view. LÄS MER

 2. 2. Exploring physics education using a social semiotic perspective : the critical role of semiotic resources

  Författare :Tobias Fredlund; Cedric Linder; Christine Lindstrøm; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Physics; Fysik; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Klassrummets semiotiska resurser : en språkdidaktisk studie av skolämnena hem- och konsumentkunskap, biologi och kemi

  Författare :Anna Maria Hipkiss; Ann-Catrine Edlund; Per-Olof Erixon; Per Holmberg; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; classroom communication; classroom design; educational sociology; secondary school; semiotic resources; semantic waves; social semiotics; SFL; subject-specific language;

  Sammanfattning : This thesis focuses on how different semiotic resources, such as spoken and written texts, artefacts and activities interact with classroom design and classroom communication in three school subjects in Swedish secondary school: Home and Consumer Studies, Biology and Chemistry. The research process has been concerned with the affordances that are created through different semiotic resources in classroom design and in classroom communication in the three school subjects, focusing on academic language and student participation. LÄS MER

 4. 4. Excess och aktionskonst : en semiotisk analys av Hermann Nitschs Das 6-Tage-Spiel med betoning på första dagens Mittagsfinale

  Författare :Hans T. Sternudd; Ann-Charlotte Weimarck; Göran Sonesson; Anders Marner; Avdelningen för konsthistoria och visuella studier; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Hermann Nitsch; orgien mysterien theater; Das 6-Tage-Spiel; Wiener Aktionsgruppe; action art; actionism; performance art; Art history; Konsthistoria; stage art; semiotic; orgien mysterien theater;

  Sammanfattning : The subject for this dissertation is the Austrian artist Hermann Nitsch’s Das 6-Tage-Spiel (1998). The purpose is to examine in what way Das 6-Tage-Spiel, as part of the orgien mysterien theater (hereafter o. m. LÄS MER

 5. 5. Learning Physics through Transduction : A Social Semiotic Approach

  Författare :Trevor Stanton Volkwyn; John Airey; Bor Gregorcic; Cedric Linder; David Brookes; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Introductory physics; transduction; interactive engagement; social semiotics; representational competence; probeware; mathematical tools; 1-D kinematics; coordinate systems; magnetic field; pedagogical affordance; disciplinary affordance; Physics with specialization in Physics Education; Fysik med inriktning mot fysikens didaktik;

  Sammanfattning : This doctoral thesis details the introduction of the theoretical distinction between transformation and transduction to Physics Education Research. Transformation refers to the movement of meaning between semiotic resources within the same semiotic system (e.g. LÄS MER