Sökning: "semiconductor device modeling"

Visar resultat 1 - 5 av 18 avhandlingar innehållade orden semiconductor device modeling.

 1. 1. Modeling Quantum Cascade Lasers : The Challenge of Infra-Red Devices

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Författare :Martin Franckie; Lunds universitet.; Lund University.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Quantum Cascade Lasers; Non-equilibrium Green s functions; Modeling; semiconductor heterostructures; Quantum Cascade Lasers; Non-equilibrium Green s functions; THz radiation; infrared radiation; semiconductor heterostructures; Modeling Simulation Technology; Fysicumarkivet A:2016:Franckié;

  Sammanfattning : Vi lever i en tid av snabb vetenskaplig och teknologisk utveckling. För 100 år sedan hade ingen kunnat drömma om de saker som helt har förändrat vår var- dag och hur vi uppfattar omvärlden; datorer, mobiltelefoner, Internet, rymdfart, våra upptäckter om universums barndom och avlägsna galaxer samt vår insyn i kvantfenomenens mikroskopiska värld. LÄS MER

 2. 2. MOSFET Modeling Aimed at Minimizing EMI in Switched DC/DC Converters Using Active Gate Control

  Detta är en avhandling från Lund University, Faculty of Science, Department of Physics

  Författare :Andreas Henriksson; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Electromagnetic interference; Semiconductor device modeling; Adaptive control; MOSFET switches; Electromagnetic compatibility; State space methods; DC-DC power conversion; Power semiconductor diodes; Semiconductor device measurements;

  Sammanfattning : This thesis deals with electromagnetic interference that can arise from switched DC/DC-converters intended for low-power applications, e.g. within the telecom or automotiveindustry. LÄS MER

 3. 3. Long-Wavelength Vertical-Cavity Lasers Materials and Device Analysis

  Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Författare :Sebastian Mogg; KTH.; [2003]
  Nyckelord :VCL; VCSEL; vertical-cavity laser; semiconductor laser; long-wavelength; DBR; characterization; analysis; InP; InGaAs; quantum well; numerical modeling;

  Sammanfattning : Vertical-cavity lasers (VCLs) are of great interest as lightsources for fiber-optic communication systems. Such deviceshave a number of advantages over traditional in-plane laserdiodes, including low power consumption, efficient fibercoupling, on-chip testability, as well as potential low-costfabrication and packaging. LÄS MER

 4. 4. EMI from Switched Converters – Simulation Methods and Reduction Techniques

  Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Författare :Andreas Henriksson; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; state space methods; EMI; semiconductor device modeling; diode reverse recovery; diode modeling; conducted emissions; Semiconductor device measurements; DC DC converters;

  Sammanfattning : In this thesis, the conducted EMI from switched power converters has been analyzed using various existing models, own-derived models as well as measurements. The ingoing passive components in a switching converter have been modeled with respect to their high frequency behavior and the static and dynamic behavior of the active semiconductors has been analyzed. LÄS MER

 5. 5. Simulation and Optimization of SiC Field Effect Transistors

  Detta är en avhandling från Kista : Mikroelektronik och informationsteknik

  Författare :Kent Bertilsson; Mittuniversitetet.; KTH.; [2004]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik; SiC; MOSFET; MESFET; Thermal Effects; Device modeling; Optimization; TECHNOLOGY Electrical engineering; electronics and photonics Electronics; TEKNIKVETENSKAP Elektroteknik; elektronik och fotonik Elektronik; Electronics; Device simulation; RF; power; Elektronik;

  Sammanfattning : Silicon Carbide (SiC) is a wide band-gap semiconductor material with excel-lent material properties for high frequency, high power and high temperature elec-tronics. In this work different SiC field-effect transistors have been studied using theoretical methods, with the focus on both the devices and the methods used. LÄS MER