Sökning: "semantic typology"

Visar resultat 1 - 5 av 11 avhandlingar innehållade orden semantic typology.

 1. 1. Triangulating Perspectives on Lexical Replacement From Predictive Statistical Models to Descriptive Color Linguistics

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Susanne Vejdemo; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; semantics; lexical typology; semantic typology; historical linguistics; historical semantics; lexical replacement; lexical change; rate of lexical replacement; color; regression models; Swedish; English; German; Danish; Norwegian; Icelandic; method triangulation; Linguistics; lingvistik;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate lexical replacement processes from several complementary perspectives. It does so through three studies, each with a different scope and time depth. LÄS MER

 2. 2. Swedish Numerals in an International Perspective

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Linguistics, Stockholm University

  Författare :Magnus Olsson; Lunds universitet.; Lund University.; [1997]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; synchrony; round numbers; base; vacillation; parallelism; affinity; inflection; derivation; dualism; affix; language change; language planning; dates; number; measurement; typology; homonymy; semantics; syntax; phonology; morphology; designation transition; Scandinavian languages and literature; Nordiska språk språk och litteratur ;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Svenska räkneord behandlas här ur olika synvinklar. Boken är inte tänkt som en lärobok om svenska räkneord, även om man kan lära sig en hel del om systemet här - mer än språkanvändaren i allmänhet känner till. Fonologi, morfologi, syntax och semantik får alla sin del av uppmärksamheten. LÄS MER

 3. 3. Thoughts in Motion The Role of Long-Term L1 and Short-Term L2 Experience when Talking and Thinking of Caused Motion

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism Department of Swedish and Multilingualism, Stockholm University

  Författare :Guillermo Montero-Melis; Stockholms universitet.; [2017]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Linguistic relativity; language and thought; conceptualization; thinking for speaking; semantic typology; lexicalization patterns; events; caused motion; bilingualism; second language acquisition; transfer; adaptation; priming; Spanish; Swedish; tvåspråkighet; Bilingualism;

  Sammanfattning : This thesis is about whether language affects thinking. It deals with the linguistic relativity hypothesis, which proposes that the language we speak influences the way we think. This hypothesis is investigated in the domain of caused motion (e.g. LÄS MER

 4. 4. Motion in Language and Experience : Actual and Non-actual motion in Swedish, French and Thai

  Detta är en avhandling från The Faculties of Humanities and Theology

  Författare :Johan Blomberg; Lunds universitet.; Lund University.; Lunds universitet.; Lund University.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; motion situations; non-actual motion; Swedish; elicitation; cognitive linguistics; phenomenology; Thai; French; subjective motion; fictive motion; semantic typology; motion; spatial semantics; motion events;

  Sammanfattning : This thesis deals with motion in language and non-linguistic experience, distinguishing between actual motion (AM) and non-actual motion (NAM). AM is the experience of continuous change in an object’s position, expressed in sentences such as 'The man runs through the forest' and 'The woman is walking'. LÄS MER

 5. 5. Transitivity in discourse : A comparison of Greek, Polish and Swedish

  Detta är en avhandling från The Faculties of Humanities and Theology

  Författare :Ann Lindvall; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; agentivity; affectedness; aspect; boundedness; cognitive semantics; definiteness; discourse semantics; dynamism; functionalism; givenness; Greek; language typology; lexical semantics; modality; Modern Greek; Polish; transitivity; Swedish; translation; Linguistics; Lingvistik;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Olika morfologiska former i olika språk antas bero på gemensamma kognitiva funktioner och semantiska egenskaper. En övergripande term för sådana semantiska egenskaper är transitivitet. Transitivitet yttrar sig bl.a. LÄS MER