Sökning: "self-regulated students"

Hittade 5 avhandlingar innehållade orden self-regulated students.

 1. 1. Technology-enhanced formative assessment in higher education An intervention design of scaffolding student self-regulated learning

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Computer and Systems Sciences, Stockholm University

  Författare :Bernard Bahati; Stockholms universitet.; [2019]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Technology-enhanced learning; formative e-assessment; self-regulated learning; blended learning; informationssamhället; Information Society;

  Sammanfattning : As online learning is increasingly adopted in higher education institutions, many instructors are faced with the challenges of devising and implementing effective pedagogical practices that advance student learning. One of the challenges points to the design and development of assessment activities that truly inform the teaching and learning process. LÄS MER

 2. 2. Formativ bedömning och självreglerat lärande vad behöver vi för att få det att hända?

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Charlotta Vingsle; Umeå universitet.; Umeå universitet.; [2017]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; formative assessment; assessment for learning; self-regulated learning; teacher knowledge; mathematics education; formativ bedömning; bedömning för lärande; självreglerat lärande; lärares kunskap; matematikdidaktik; didactics of mathematics; matematikdidaktik;

  Sammanfattning : Previous research has shown that substantial learning gains are possible when formative assessment and support for students’ development of self-regulated learning skills are implemented in classroom practice. Such implementation is not straightforward and there is a need for both further understanding of the knowledge and skills teachers require to practice formative assessment, and further insights into how different characteristics of ordinary teaching practices support students’ in becoming proficient self-regulated learners. LÄS MER

 3. 3. Pedagogiken i tiden Om framväxten av nya undervisningsformer under tidigt 2000-tal – exemplet Kunskapsskolan

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Ylva Ståhle; Stockholms universitet.; Stockholms universitet.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; individually organised teaching; self-regulated students; centrally steered teaching; independent schools; company schools; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : The study concerns the new educational activities that emerge within the deregulated school system at the beginning of the 21st century. Which ideas guide the work? How is the activity formed? What does one hope to achieve? The aim of the thesis is to explore these educational practices in one of the larges independent schools in Sweden – Kunskapsskolan. LÄS MER

 4. 4. Reading achievement: Its relation to home literacy, self-regulation, academic self-concept, and goal orientation in children and adolescents

  Detta är en avhandling från Institutionen för psykologi, Lunds universitet

  Författare :Lena Swalander; Lunds universitet.; Lund University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Psychopedagogy; Pedagogisk psykologi; Psykologi; Psychology; Writing; Computers; Home literacy; Reading attitude; Goal orientation; Reading ability; Academic self-concept; Self-regulated learning;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Doktorsavhandling undersöker hur förutsättningar i hemmet, självreglering, akademisk självbild och målorientering påverkar läsförmåga. Att kunna läsa bra är grundläggande för att kunna fungera väl i det moderna samhället där man måste kunna läsa komplicerade texter. LÄS MER

 5. 5. Developing teaching and learning in Mozambican higher education a study of the pedagogical development process at Eduardo Mondlane University

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Marta Mendonça; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Cultural Historical Activity Theory; curriculum reform; higher education; student-centred learning; teacher professional development;

  Sammanfattning : This thesis analyses the implementation of a student-centred learning approach at the Eduardo Mondlane University (UEM), in the context of the current curricular reform. The main objective of the thesis is to gain understanding of the implementation of a student-centred learning approach and how the innovation is related to the acquisition of teachers’ pedagogical competence at the above mentioned university. LÄS MER