Sökning: "self-interest"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade ordet self-interest.

 1. 1. Etik och ekonomiskt handlande En undersökning av moral och egenintresse

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Johanna Romare; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-interest; homo economicus; Rawls; ethical theory; justification; taxation; tax evasion; Egenintresse; homo economicus; Rawls; etisk teori; berättigande; beskattning; skatteundandragande;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. LÄS MER

 2. 2. Distributive Preferences in Social Dilemmas

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Ali Kazemi; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2006]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social dilemma; public good dilemma; cooperation; group goal; distributive fairness; self-interest; allocation preference;

  Sammanfattning : In research on social dilemmas and in game theoretic research, it was for a long time assumed that the rational decision is to choose an option with the most beneficial economic outcome to oneself. Yet, in group situations, individuals’ decisions have been shown to be influenced by non-economic motives. LÄS MER

 3. 3. The strategy of assistance : Swedish environmental support to the Baltic states 1991-1996

  Detta är en avhandling från Motala : Kanaltryckeriet

  Författare :Björn Hassler; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN; SOCIAL SCIENCES Social sciences Political science; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Statsvetenskap; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; environmental cooperation; game theory; Baltic States; self-interest; rational choice; Sida; foreign aid; unitary actor; political science; modeling;

  Sammanfattning : Sweden has provided considerable amounts of environmental assistance to the Baltic States since their regained independence. To explain the existence and character of this support program, the rationales behind the Swedish policy have to be analyzed. LÄS MER

 4. 4. Democracy and the Common Good A Study of the Weighted Majority Rule

  Detta är en avhandling från Stockholm : Department of Philosophy, Stockholm University

  Författare :Katharina Berndt Rasmussen; Stockholms universitet.; [2013]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Weighted majority rule; common good; collective optimality; well-being; welfare; self-interest; stakes; proportionality; democracy; preference aggregation; Condorcet jury theorem; strategic voting; Practical Philosophy; praktisk filosofi;

  Sammanfattning : In this study I analyse the performance of a democratic decision-making rule: the weighted majority rule. It assigns to each voter a number of votes that is proportional to her stakes in the decision. LÄS MER

 5. 5. Modell, människa eller människosyn? : En analys av kritiska perspektiv på bilden av människan i neoklassisk ekonomisk teori

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Malin Löfstedt; Uppsala universitet.; [2005]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Ethics; Neoclassical economics; view of humans; description of humans; model of humans; rationality; self interest; individualism; context; interpretation; dissonance; institutional perspective; feminist perspective; African perspective; communitarian perspective; Etik; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Philosophy subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Filosofiämnen;

  Sammanfattning : This study deals with the picture of human being in neoclassical economic theory. Most often this picture is described as an individual agent acting rationally to maximize his own self-interest. LÄS MER