Sökning: "self-efficacy and motivation"

Visar resultat 1 - 5 av 20 avhandlingar innehållade orden self-efficacy and motivation.

 1. 1. Self-efficacy, Motivation and Approaches to Studying A longitudinal study of Y and how engineering students perceive their studies and transition to work

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Tomas Jungert; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2009]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Psychology; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Psykologi; Longitudinal study; approach to studying; motivation; self-efficacy; higher education; student influence; Longitudinell studie; studiesätt; motivation; self-efficacy; högre utbildning; studentpåverkan;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att utforska fyra studentkohorters erfarenheter frånderas första termin till ett år efter deras examen, med fokus på hur de uppleversina möjligheter att påverka sina studieförhållanden samt erfarenheter av att blianställningsbara. Avhandlingen baserar sig på en longitudinell studie. LÄS MER

 2. 2. Physical activity in patients with heart failure motivations, self-efficacy and the potential of exergaming

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Leonie Klompstra; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2016]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Heart failure; physical activity; exercise; motivation; self-efficacy; exergame; Hartfalen; lichamelijke activiteit; bewegen; motivatie; self-efficacy; exergame;

  Sammanfattning : Background: Adherence to recommendations for physical activity is low in patients with heart failure (HF). It is essential to explore to what extent and why patients with HF are physically active. LÄS MER

 3. 3. Exploring self-efficacy in end-user programming a feminist approach

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå Universitet

  Författare :Lena Palmquist; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; end-user development; technological self-efficacy; gender HCI; interaction design; människa-datorinteraktion; människa-datorinteraktion;

  Sammanfattning : Digital services and devices are today more spread than ever, forming a basis for new innovations, even among ordinary people. And yet, producers of such services and devices are mostly men with programming skills. Women's participation in development and design of digital products is thus not yet as influential as that of men. LÄS MER

 4. 4. Extramural English Matters Out-of-School English and Its Impact on Swedish Ninth Graders' Oral Proficiency and Vocabulary

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstad University

  Författare :Pia Sundqvist; Karlstads universitet.; [2009]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Extramural English; out-of-school learning; implicit learning; learner language; oral proficiency; oral fluency; second language acquisition; second language learning; ESL; EFL; vocabulary acquisition; assessment; speaking tests; language diary; motivation; self-efficacy; anxiety; speech; oral communication; core vocabulary; peripheral vocabulary; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Other Germanic languages English language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Övriga germanska språk Engelska språket; English; Engelska;

  Sammanfattning : The present study examines possible effects of extramural English (EE) on oral proficiency (OP) and vocabulary (VOC). The study is based on data collected from Swedish learners of ESL in grade 9 (aged 15-16; N=80; 36 boys, 44 girls) over a period of one year. LÄS MER

 5. 5. Motivationer, attityder och moderna språk En studie om elevers motivationsprocesser och attityder vid studier och lärande av moderna språk

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för språkdidaktik, Stockholms universitet

  Författare :Erik Cardelús; Stockholms universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; motivation; attitudes; motivational processes; foreign language learning; mastery goals and achievement goals; intrinsic and extrinsic motivation; self-efficacy; triadic reciprocality; target language-related attitudes; Nyckelord på svenska motivation; attityder; moderna språk; narrativ; elever; språkdidaktik; Language Education;

  Sammanfattning : Motivations, Attitudes and Modern Languages. A study of students’ motivational processes and attitudes while learning foreign languages.This doctoral thesis investigates students’ motivational processes and attitudes while studying and learning foreign languages (FLs). LÄS MER