Sökning: "self interest"

Visar resultat 1 - 5 av 473 avhandlingar innehållade orden self interest.

 1. 1. Etik och ekonomiskt handlande : En undersökning av moral och egenintresse

  Författare :Johanna Romare; Göran Collste; Bo Petersson; Hans Sjögren; Siri Granum Carson; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; Self-interest; homo economicus; Rawls; ethical theory; justification; taxation; tax evasion; Egenintresse; homo economicus; Rawls; etisk teori; berättigande; beskattning; skatteundandragande;

  Sammanfattning : Denna avhandling behandlar frågan om i vilken utsträckning ett egenintresserat handlande kan vara etiskt berättigat. Utgångspunkten för analysen är homo economicus, den neoklassiska ekonomiska teorins antagande att individer är rationella och ultimat motiveras av sitt egenintresse. LÄS MER

 2. 2. Regulating a Controversy : Inside Stakeholder Strategies and Regime Transition in the Self-Regulation of Swedish Advertising 1950–1971

  Författare :Michael Funke; Dan Bäcklund; Magnus Eklund; Thomas Pettersson; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; advertising; advertising criticism; advertising regulation; advertising history; advertising industry; affluent society; business; business associations; business history; business interest organizations; business studies; competition; consumer; consumer politics; consumer history; consumerism; co-regulation; corporatism; economic history; history; interest groups; market regulation; marketing; marketing history; marketing regulation; marketer; policy studies; policy process; political economy; political science; postwar; regime; regulation theory; self-regulation; market self-regulation; self-regulation history; stakeholder; Sweden; efterkrigstiden; ekonomisk historia; företagsekonomi; företagshistoria; historia; intressegrupper; konsumentfrågor; konsumentpolitik; konsumenthistoria; konsumenträtt; korporatism; lagstiftning; marknad; marknadsföring; marknadsföringshistoria; marknadsregleringar; marknadsrätt; näringslivet; näringslivsorganisationer; politisk ekonomi; regleringar; regleringsteori; reklam; reklambranschen; reklamhistoria; rättshistoria; samhällsvetenskap; samreglering; självreglering; socialdemokratin; statsvetenskap; Sverige; Ekonomisk historia; Economic History;

  Sammanfattning : This thesis concerns the development of the self-regulation of advertising in Sweden from 1950 until 1971. Self-regulation was initiated in the 1930s due to a business desire to regulate fair competition in marketing, and while it initially was a minor operation, the 1950s and 1960s were characterized by extensive development. LÄS MER

 3. 3. Self-Control and Altruism

  Författare :Conny Wollbrant; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Self-Control; Temptation; Game Theory; Experiment; Pro-Social Behavior; Conditional Cooperation; Altruism; Public Goods; Trust; Risk;

  Sammanfattning : This thesis consists of two theoretical papers on self-control (Chapters 1-2) and four empirical papers (3-6) of which two (Chapter 5 and 6) explore determinants of pro-social behavior, while the other two (Chapters 3-4) examine the relationship between self-control and prosocial behavior. (1) “A Theory of Self-Control-Conflict: The Pyrrhic Motions of Reason and Passion. LÄS MER

 4. 4. Essays on Voting Behavior, Labor Market Policy, and Taxation

  Författare :Henrik Jordahl; Timothy Besley; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Economics; Elections; voting behavior; pocketbook voting; self-interest; public interest; intergovernmental grants; vote purchasing; redistribution; central bank independence; labor market reform; credibility; flexibility; inflation; unemployment; rigidities; horizontal equity; optimal taxation; heterogeneous preferences; utilitarianism; Nationalekonomi; val; röstningsbeteende; plånboksröstning; egenintresse; allmänintresse; statsbidrag till kommuner; röstköp; omfördelning; centralbanksoberoende; arbetsmarknadsreform; trovärdighet; flexibilitet; inflation; arbetslöshet; rigiditet; horisontell rättvisa; optimal beskattning; heterogena preferenser; utilitarism; Economics; Nationalekonomi; nationalekonomi; Economics;

  Sammanfattning : This thesis consists of four self-contained essays.Essay 1 investigates the vote motive in Swedish general elections. A theoretical model of rational retrospective voting is tested empirically on pooled cross-sectional and panel data from the Swedish Election Studies between 1985 and 1994 supplemented with time series on inflation and unemployment. LÄS MER

 5. 5. Ämnade för restaurangarbete? : Om politisk styrning och lågutbildade ungdomars väg fram till arbetsmarknadens tröskel

  Författare :Jack Lainpelto; Institutionen för service management och tjänstevetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; restaurangbranschen; arbetslösa; styrning; momssänkning; makt; yrkesval; självförverkligande; intresse; tevekockar; sanningspraktiker; labour market; policies; unemployment; occupational choice; restaurant work; low skill; interest; self realization; confessions; TV chefs; ; truth practices;

  Sammanfattning : A significant part of the labour market debate is devoted to issues concerning problematic youth. Expressions like “the lost generation” is coined to address the very core of the matter. It captures the difficulties for low-skilled young people to gain a sustainable work life in an education-oriented society. LÄS MER