Sökning: "selektiva traditioner"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden selektiva traditioner.

 1. 1. Lärares beskrivningar av evolution som undervisningsinnehåll i biologi på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Maria Petersson; Karlstads universitet.; Högskolan Dalarna.; [2012]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Biology; Biologi; Evolution; biology; science education; content; upper secondary school; teacher; teaching content; teacher growth; selective traditions; curriculum; over arching aims; inter view; Evolution; biologiundervisning; biologi; biologididaktik; innehåll; gymnasiet; lärare; erfarenhet; selektiva traditioner; undervisningsinnehåll; erfarna lärare; styrdokument; övergripande mål; ämnes karaktär; didaktik; intervjuer; Utbildning och lärande; interview;

  Sammanfattning : Biological evolution is part of the syllabi for Biology and Science in Swedish upper secondary school. In the syllabi, evolution is not only presented as a topic in Biology courses, but is also regarded as a unifying theme. The teacher has a fundamental role in deciding how the national curriculum is translated into the educational situation. LÄS MER

 2. 2. Omsorg om naturen Om NO-utbildningens selektiva traditioner med fokus på miljöfostran och genus

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Margareta Svennbeck; Uppsala universitet.; [2004]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; science education; environmental education; gender; discourse analysis; I-Thou; ways of knowing; feminism; pragmatism; curriculum theory; Pedagogik; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik;

  Sammanfattning : This thesis is intended as a contribution to the discussion about science education, especially with regard to how care for nature can be understood, to what extend care for nature is included or excluded in the science education discourse and the importance of this in regard to an environmental education and a gender perspective. The empirical part of the thesis is carried out as a case study, where the discourse of physics is studied as a case within the discourse of science education. LÄS MER

 3. 3. Att urskilja selektiva traditioner i miljöundervisningens socialisationsinnehåll - implikationer för undervisning för hållbar utveckling

  Detta är en avhandling från Akademin för hållbar samhälls- och teknikutveckling

  Författare :Per Sund; Mälardalens högskola.; [2008]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : Discerning selective traditions in the socialization content of environmental education – implications for education for sustainable developmentThis thesis offers an empirical contribution to research on content issues in environmental education. One way of approaching content issues is to study the socialization content. LÄS MER