Sökning: "segregation sverige"

Visar resultat 1 - 5 av 21 avhandlingar innehållade orden segregation sverige.

 1. 1. Reserverad demokrati : Representation i ett mångetniskt Sverige

  Författare :Magnus Dahlstedt; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Representation; Ethnicity; National Imagination; Swedish Democracy; Racism; Segregation; Politics; Multi-Ethnic Suburbs; Folkrepresentation; Invandrare; Sverige; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The study explores the complex aspects of representation of “immigrants”, in informal as well as formal contexts. Based on fieldwork, participant observation, individual and focus group interviews carried out in a number of multi-ethnic suburbs throughout Sweden, as well as analysis of political documents and press material, the study explores different ways in which “immigrants” are represented in Swedish society. LÄS MER

 2. 2. From Victim Diaspora to Transborder Citizenship? : Diaspora formation and transnational relations among Kurds in France and Sweden

  Författare :Khalid Khayati; Rune Johansson; Carl-Ulrik Schierup; Björn Fryklund; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Diaspora; Kurds; France; suburbs banlieues ; integration; Sweden; immigration; transborder citizenship; assabiyya; transnationalism; social exclusion; discrimination; segregation; ethnography; cyberspace; long-distance nationalism; Diaspora; kurder; Frankrike; förorter banlieues ; integration; Sverige; immigration; gränsöverskridande medborgarskap; assabiyya; transnationalism; social exkludering; diskriminering; segregation; etnografi; cyberspace; långdistans nationalism; Political science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : Denna avhandling är en komparativ undersökning av pågående förändringsprocesser bland kurder i Marseillesregionen i Frankrike ochStockholmsregionen i Sverige. I fokus står skiftet från en endimensionell och offerrelaterad kurdisk diasporisk identitet mot en mer sammansatt och aktiv. LÄS MER

 3. 3. Gräsrotsbyråkrati och normativ svenskhet : hur arbetsförmedlare förstår en etniskt segregerad arbetsmarknad

  Författare :Fredrik Hertzberg; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Segregation; Invandrarungdomar; arbete och arbetsmarknad; Sverige; Arbetsförmedling;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Maskulinitetskonstruktion, yrkesidentitet, könssegregering och jämställdhet

  Författare :Hans Robertsson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Health care sector; Gender identity; Nurses; male; Yrkesroller; Könsroller; Könsidentitet; Jämställdhet på arbetsmarknaden; Sverige; Sjukvårdspersonal genusaspekter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Den självorganiserade staden: appropriation av offentliga rum i Rinkeby

  Författare :Lina Olsson; Institutionen för arkitektur och byggd miljö; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; diaspora; Somali diaspora; cultural identity; immigrant businesses; ethnicity; football; segregation; racialisation; power relations; urban outskirts; spatial theory; public space; appropriation; self-organisation; urban theory; Sociology; Urban; Stockholm Rinkeby; Stadssociologi; Stadsförnyelse Sverige Stockholm;

  Sammanfattning : The objective of this dissertation is to analyse and discuss the issue of self-organisation from a spatial point of view. The thesis takes its point of departure firstly from the assumption that self-organisation concerns a process through which subjects aspire to become involved in societal development and decision-making from below, and secondly that self-organisation always takes place in a social and spatial context that establishes its conditions. LÄS MER