Sökning: "second industrial revolution"

Visar resultat 1 - 5 av 14 avhandlingar innehållade orden second industrial revolution.

 1. 1. Taking work home: Labour dynamics of women industrial homeworkers in Sweden during the second industrial revolution

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Malin Nilsson; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Industrial homework; industrialization; gender; social history; child care; occupational mobility; life-course labour supply; hours of work; housewifization;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Malthusian Progress

  Detta är en avhandling från Göteborg

  Författare :Jacob Weisdorf; Lunds universitet.; Lund University.; [2011]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social Mobility; Preventive Checks; Positive Checks; Industrial Revolution; French Revolution; Mortality; Longevity; Malthusian Model; Fertility; Industrious Revolution ; Economic Growth;

  Sammanfattning : Popular Abstract in English The dissertation offers two key contributions. The first is a theoretical demonstration that, even though a Malthusian society is inherently stagnant in the sense that sustained economic growth is absent, scattered advances in technology can permanently raise the long-term wage rate. LÄS MER

 3. 3. Lönande lärande - Teknologisk förändring, yrkesskicklighet och lön i svensk verkstadsindustri omrking 1900

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Fay Lundh Nilsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; second industrial revolution; engineering industry; recruitment; internal labour markets; human capital; experience; vocational education; ucation; skills; technological change; wages; Social and economic history; Ekonomisk och social historia;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Av de industrier som kom att spela en viktig roll för den starka ekonomiska utvecklingen i Sverige från 1890-talet och framåt befann sig den moderna verkstadsindustrin i frontlinjen. Syftet med denna avhandling är att diskutera hur de teknologiska förändringar som präglade den andra industriella revolutionens inledande fas påverkade den relativa efterfrågan på yrkesskicklig respektive icke-yrkesskicklig arbetskraft. LÄS MER

 4. 4. Economic Fluctuations in the United Kingdom, 1750-1938

  Detta är en avhandling från Media-Tryck, Lund University, Sweden

  Författare :Jason Lennard; Lunds universitet.; Lund University.; [2018-05-03]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Banking crises; Business cycles; GDP; Monetary policy; Money supply; Narrative approach; Uncertainty;

  Sammanfattning : This dissertation investigates the causes of economic fluctuations in the United Kingdom between the Industrial Revolution and the Second World War. The first part of the dissertation studies the micro origins of fluctuations by focusing on regional variation and its aggregate implications. LÄS MER

 5. 5. Implementing Shop Floor IT for Industry 4.0

  Detta är en avhandling från ; Chalmers tekniska högskola; Gothenburg

  Författare :Magnus Åkerman; [2018]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES;

  Sammanfattning : The fourth industrial revolution, Industry 4.0, is a paradigm shift that is currently changing our society and the way we produce things. The first industrial revolution started at the end of the 18th century and was enabled by mechanisation and steam power. LÄS MER