Sökning: "second cycle"

Visar resultat 1 - 5 av 456 avhandlingar innehållade orden second cycle.

 1. 1. Photosynthetic Oxygen Evolution - EPR studies of the manganese cluster of photosystem II

  Detta är en avhandling från Sindra Peterson, Department of Biochemistry, Center for Chemistry and Chemical Engineering, Lund University

  Författare :Sindra Peterson Årsköld; Lunds universitet.; Lund University.; [2000]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; S2 state; second cycle; Biochemistry; Metabolism; Biokemi; metabolism; S0 state; light-adaptation; pulsed EPR; methanol; relaxation; microwave power saturation; S-cycle; Oxygen-evolving complex; Water-oxidizing complex;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Fotosyntesen är den mest grundläggande förutsättningen för människans överlevnad. Genom att absorbera solenergi och omvandla den till kemiskt bunden energi i form av energirika organiska molekyler, står fotosyntesen för nästan all tillförsel av energi till vårt ekosystem. LÄS MER

 2. 2. Drama and Learning in Nursing Education : A study in first and second cycle

  Detta är en avhandling från Göteborg : University of Gothenburg

  Författare :Susanna Arveklev Höglund; Högskolan Väst.; [2017]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Drama; Learning; Nursing; Nursing; Education; Teaching; Vårdvetenskap; Nursing science;

  Sammanfattning : Aim: The overall aim of this thesis was to explore and describe the nature of students learning through drama in nursing education, in first and second cycle. Methods: Study I was conducted as an integrative review of the literature. Study II was performed as a qualitative phenomenographic study were 16 nursing students was interviewed. LÄS MER

 3. 3. The Polyamine Dependence of Cell Cycle Progression-Application in Breast Cancer Treatment

  Detta är en avhandling från Department of Cell and Organism Biology, Lund University

  Författare :Louise Myhre; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; tissue culture; histochemistry; Histology; cytochemistry; onkologi; cancer; Cytologi; oncology; cancerology; Cytology; cell cycle kinetics; cell cycle regulatory proteins; polyamine analogues; DENSPM; CGP48664; DFMO; cell cycle regulation; Polyamines; breast cancer; Djurfysiologi; Animal physiology; vävnadskultur; Histologi; cytokemi; histokemi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I en normalt fungerande organism är det en balans mellan cellproliferation, celldifferentiering och celldöd. Olika typer av störningar av denna balansen resulterar i olika typer av sjukdomar. Denna avhandlingen handlar om när det är för lite celldöd och celldifferentiering och ökad cellproliferation. LÄS MER

 4. 4. Buildings in municipal climate change mitigation strategies towards life cycle thinking

  Detta är en avhandling från Kungliga Tekniska högskolan

  Författare :Nicolas Francart; KTH.; [2019]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; building; lca; requirement; environmental performance; futures studies; backcasting; environmental engineering; sustainable urban planning; Planering och beslutsanalys; Planning and Decision Analysis; Civil and Architectural Engineering; Byggvetenskap;

  Sammanfattning : Fulfilling climate targets requires ambitious changes. The building sector is a large contributor to emissions of greenhouse gases (GHG), but also offers opportunities for climate change impact reductions. LÄS MER

 5. 5. Life Cycle Costing in Road Planning and Management A Case Study on Collision-free Roads

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Jonas Wennström; KTH.; [2014]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; collision-free road; design; infrastructure; investment; life cycle costing; life cycle cost analysis; maintenance; management; operation; planning; road; sustainability;

  Sammanfattning : Construction of infrastructure does not only mean large capital investments but also future costs to operate and maintain these assets. Decision making in planning and design of roads will impact the need of future operation and maintenance activities. LÄS MER