Sökning: "seamstress"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet seamstress.

  1. 1. Skräddaren, sömmerskan och modet : Arbetsmetoder och arbetsdelning i tillverkningen av kvinnlig dräkt 1770-1830

    Detta är en avhandling från Stockholm : Nordiska museets förlag

    Författare :Pernilla Rasmussen; Uppsala universitet.; [2010]
    Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Art; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Konstvetenskap; Textile Studies; Textilvetenskap; Textile studies; dress history; object-based study; cultural history; fashion; tailor; seamstress; tailoring; manufacturing techniques; tailor’s books; cutting; sewing; division of labour; gender; guilds; the diaries of Årstafrun;

    Sammanfattning : The aim of this study in textile studies and cultural history is to gain a greater understanding of what happened to the division of labour and manufacturing techniques when female fashions changed in the period 1770-1830. This was a time of upheaval as regards fashions, and a change in dress practice. LÄS MER