Sökning: "schooling"

Visar resultat 1 - 5 av 197 avhandlingar innehållade ordet schooling.

 1. 1. Schooling and disparities : a study of regional differences in Sri Lanka

  Författare :Kjell Nyström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Samhällsvård och välfärdsresurser : En studie av skolgång, fritid och kamratrelationer bland unga i familjehem och institutioner

  Författare :Hélène Lagerlöf; Marie Sallnäs; Bo Vinnerljung; Gunvor Andersson; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; out of home care; residential care; foster care; welfare resources; schooling; leisure; peer relations; level of living; childhood sociology; youth; potential to exercise self-determination; samhällsvård; HVB; institution; familjehem; fosterhem; välfärdsresurser; skolgång; fritid; kamratrelationer; levnadsnivå; barndomssociologi; ungdom; handlingsutrymme; socialt arbete; Social Work;

  Sammanfattning : The dissertation analyses access to welfare resources within the areas of schooling, leisure and peer relations for youth in out of home care. The study was conducted in three counties in mid Sweden and is a replication of the recurrent Swedish surveys of living condition of children in general populations. LÄS MER

 3. 3. Skola för lönsamhet : Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

  Författare :Majsa Allelin; Göteborgs universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Schooling; Education; Social Reproduction; Formal and Real Subsumption; Marx; New Public Management; Segregation; Ethnography;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is twofold: to explore the ways in which the transformation of the Swedish elementary school can be understood through Marxist theory; and, by ethnographic methods, understand the everyday lives of students and teachers in light of the transformation of the educational system. The ethnography has been conducted by observations and interviews during a total of six months at two different schools, Libera and Publica. LÄS MER

 4. 4. Skola för lönsamhet. Om elevers marknadsanpassade villkor och vardag

  Författare :Majsa Allelin; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Schooling; Education; Social Reproduction; Formal and Real Subsumption; Marx; New Public Management; Segregation; Ethnography;

  Sammanfattning : The aim of the thesis is twofold: to explore the ways in which the transformation of the Swedish elementary school can be understood through Marxist theory; and, by ethnographic methods, understand the everyday lives of students and teachers in light of the transformation of the educational system. The ethnography has been conducted by observations and interviews during a total of six months at two different schools, Libera and Publica. LÄS MER

 5. 5. The School as a Moral Arena : Constitutive values and deliberation in Swedish curriculum practice

  Författare :Katarina Norberg; David Hamilton; Pirjo Lahdenperä; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; Constitutive values; curriculum; moral; schooling; intercultural education; multicultural school; Pedagogik; Education; Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : This thesis’ main theme is the relation between school practices and the constitutive values explicitly endorsed in the Swedish national curriculum. It consists of four articles. Article I examines the new educational circumstances in a multicultural society. LÄS MER