Sökning: "school rules"

Visar resultat 1 - 5 av 105 avhandlingar innehållade orden school rules.

 1. 1. Skolutveckling och styrningsfilosofi : om olika förändringsperspektiv i fyra kommuners IT-satsningar

  Författare :Lennart Fahlén; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Information technology; ICT; school development; school management; school strategies; school administration; school leader; school teacher; Informationsteknik;

  Sammanfattning : This study has focused development and management strategies at different levels within the school system in four Swedish municipalities. The overall aim of the study was to gain knowledge about how development is staged in municipalities where changes emerge without incentives, such as financial support from the state. LÄS MER

 2. 2. Kategorisering av barns "problem" i skolans värld : En undersökning av skolhälsovårdsrapporter läsåren 1944/45-1988/89

  Författare :Christina Hellblom-Thibblin; Sverker Lindblad; Ulf Olsson; Lise Vislie; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Education; categorization in school; ill-health of children; children’s health problems; diagnosis in school; children’s differences; ”exceptional” children; pupil care; school health services; children with special educational needs; Pedagogik; Education; Pedagogik; Pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to investigate and analyze the categorization of children’s “problems” in comprehensive schools and the context in which the categorization is performed and used. A central question is: How are the children’s “problems” defined and formulated in the annual reports of the school health services for the school years 1944/45 to 1988/89? “Problems” in this context are illnesses, functional disabilities and other characteristics associated with what is perceived as the physical, psychical and social ill-health of a child. LÄS MER

 3. 3. Skall jag gå, eller är det bättre att jag väntar? Förutsättningar för barns toalettbesök i skolan

  Författare :Barbro Lundblad; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; children; school; teacher; toilet; habits; privacy; functional; bladder; bowel; disturbances; classroom; management; rules;

  Sammanfattning : Should I go, or is it better to wait? – Conditions for children to go to the toilet at school Barbro Lundblad The Sahlgrenska Academy at the UNIVERSITY OF GOTHENBURG, Institute of Health and Care Sciences Box 457, SE-405 30 Gothenburg, Sweden Abstract This thesis consists of four papers. It aims to describe the conditions children face when they need to go to the toilet in school, and the importance of these conditions to the children’s toilet habits. LÄS MER

 4. 4. Olika vägar till enhetlig skola? : En studie av grundskolans etablering på kommunal nivå, 1950-1968

  Författare :Åsa Melin; Johan Samuelsson; Anders Forsell; Mikael Svanberg; Esbjörn Larsson; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; uniform school; nine-year compulsory school; implementation; local studies; reforms; History; Historia;

  Sammanfattning : The importance of the local community for the development of the school system during the 19th century has been touched upon by several researchers. However, interest in the changes to the school system in Sweden during the 1950s and 1960s has largely focused on developments at the national level. LÄS MER

 5. 5. Spelets regler : En studie av ensembleundervisning i klass

  Författare :Anna Backman Bister; Cecilia Hultberg; Sidsel Karlsen; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; HUMANITIES; individually adapted education; peer-teaching and -learning; ensemble teaching; music class teaching; musikpedagogik; Music Education; peer-teaching -and learning;

  Sammanfattning : The aim of this study is to explore criteria characterizing music teacher’s strategies when trying to adapt their teaching to individual students. The interaction of three music teachers with their students was explored in case studies in different parts of Sweden (a pre-study, and the main study consisting of two parallel studies). LÄS MER