Sökning: "school genres"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade orden school genres.

 1. 1. Doing morality in school : Teasing, gossip and subteaching as collaborative action

  Detta är en avhandling från Linköping : Tema Barn

  Författare :Michael Tholander; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2002]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Morality; school group work; off-task talk; social interaction; socializing practices collaboration; rhetoric; teasing; gossiping; subteaching; disourse analysis; Elever; etik och moral; skolan; skvaller; samtal; sociala aspekter; INTERDISCIPLINARY RESEARCH AREAS; TVÄRVETENSKAPLIGA FORSKNINGSOMRÅDEN;

  Sammanfattning : The present thesis investigates socializing practices that take place among pupils during group-work sessions in Swedish junior high schools. The pupils, who were video recorded during such sessions, were supposed to work on common assignments, but quite often digressed into so-called off-task talk Most of the present analyses focus on such digressions. LÄS MER

 2. 2. Man liksom bara skriver skrivande och skrivkontexter i grundskolans år 7 och 8

  Detta är en avhandling från Örebro : Örebro universitetsbibliotek

  Författare :Birgitta Norberg Brorsson; Mälardalens högskola.; Örebro universitet.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; compulsory school; writing contexts; school genres; structure; style; response; knowledge-out-of-context; individual; narrative; in-service training; subject didactics; time; work teams; institution; Svenska språket; Swedish Language; grundskola; skrivkontexter; skolgenrer; struktur; stil; respons; individ; berättande; kompetensutveckling; ämnesdidaktik; tid; arbetslag;

  Sammanfattning : You just kind of write. Writing and writing contexts in the years 7 and 8 of the compulsory school. LÄS MER

 3. 3. På jakt efter språk : : om språkdelen i gymnasieskolans svenskämne

  Detta är en avhandling från Malmö högskola

  Författare :Fredrik Hansson; Lunds universitet.; Lund University.; Malmö University.; Malmö University.; [2011]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; educational linguistics; critical literacy; school subject Swedish; mother tongue subjects; upper secondary school; language development; subject didactics; writing instruction; explicit teaching; invisible pedagogy; metalanguage; grammar instruction; genre pedagogy; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Humanities Social Sciences;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Ett gemensamt drag i befintlig forskning är att språkliga delar av gymnasieskolans svenskämne framstår som diffusa och tycks sakna kärna och teoretisk ram. Syftet med avhandlingen På jakt efter språk är att beskriva och problematisera språkdelen i gymnasieskolans svenskämne. LÄS MER

 4. 4. Verktyg för lärande Informationssökning och informationsanvändning i kommunal vuxenutbildning

  Detta är en avhandling från Institutionen Biblioteks- och informationsvetenskap/Bibliotekshögskolan Högskolan i Borås och Göteborgs universitet

  Författare :Cecilia Gärdén; Högskolan i Borås.; Göteborgs universitet.; Gothenburg University.; [2010]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; information seeking; information use; information literacy; students; school libraries; user study; socio-cultural perspective; sweden; municipal adult education; school library; Sweden;

  Sammanfattning : In education today, self-directed learning is promoted as an ideal as opposed to teacher-led instruction. This approach is reflected in public inquiries, proposals, syllabi and grading criteria, as we... LÄS MER

 5. 5. Berättandets möjligheter Multimodala berättelser och estetiska lärprocesser

  Detta är en avhandling från Luleå tekniska universitet

  Författare :Märtha Andersson; Luleå tekniska universitet.; [2014]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Keywords: aesthetic learning processes; children; ethnography; interaction; meaning-making; multimodal learning; narrative; school; socio-cultural perspective; Humanities and religion - Languages and linguistics; Aesthetic subjects - Literature; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; barn; berättande; estetiska lärprocesser; etnografi; interaktion; meningsskapande; multimodalt lärande; skola; sociokulturellt perspektiv; Humaniora och religionsvetenskap - Språkvetenskap; Estetiska ämnen - Litteraturvetenskap; Svenska med didaktisk inriktning; Swedish and Education;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate meaning-making in pupils' multimodal narratives that have emerged in aesthetic learning processes. To, with the support of ethnographic methods and theories of narrative and multimodality, study the resources and strategies used by the pupils. LÄS MER