Sökning: "school film"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade orden school film.

 1. 1. The Most Delicate Subject : A History of Sex Education Films in Sweden

  Detta är en avhandling från Lunds universitet

  Författare :Elisabet Björklund; Lund University.; Lunds universitet.; [2012]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Film Studies; Filmvetenskap; sex education film; sexuality and Swedish cinema; censorship; genre; exploitation; pornography; gender; Swedish welfare state; Swedish sin ; Language of Love-films; school film; Sex education film; “Swedish sin”; Language of Love films;

  Sammanfattning : The aim of this dissertation is to present a history of sex education films in Sweden, from their beginnings until the late 1970s, relating the films to the changing historical context of the Swedish welfare society. Within this framework, the dissertation explores two main sets of questions. LÄS MER

 2. 2. Robin Wood - brittisk filmkritiker

  Detta är en avhandling från Filmhäftet

  Författare :Olof Hedling; Lund University.; Lunds universitet.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Cambridge English School; F. R. Leavis; Hollywood cinema; modernism; gender criticism; anti-modernism; Humaniora; Humanities; film studies; Film criticism;

  Sammanfattning : British film critic Robin Wood began to publish on film in 1960. Since then, he has written or co-written 13 books, and also published hundreds of essays and articles in books, in journals, and in different encyclopedias. At the same time, Wood has been a key figure in the development of what has become academic film studies. LÄS MER

 3. 3. Movere. Att sätta kunskap i rörelse - en analys av ett ämnesintegrerat i bild och samhällskunskap

  Detta är en avhandling från Lärarutbildningen, Malmö högskola

  Författare :Lisa Öhman-Gullberg; Malmö University.; Malmö University.; [2006]
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES Social sciences Education Subject didactics; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik Ämnesdidaktik; Humanities Social Sciences; bildpedagogik; film; genus; multimodalitet; visuell kultur; ämnesintegrering;

  Sammanfattning : I denna licentiatuppsats undersöks elevers arbete med film som en kommunikativ resurs. Två klassers ämnesintegrerade verksamhet i bild och samhällskunskap i grundskolans år 6 studeras. Arbetet genomfördes under valrörelsen hösten 2003 inför Sveriges folkomröstning om EMU. LÄS MER

 4. 4. Högt och lågt : Smak och stil i ungdomskulturen

  Detta är en avhandling från Stockholm : Institutionen för journalistik, medier och kommunikation

  Författare :Erling Bjurström; Stockholms universitet.; [1997]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Youth culture; style; taste; gender; youth research; culture; aesthetics; symbolic capital; social fields; habitus; school; identity; media; leisure; young people; distinction; dialogism; education; music; film; literature; social reproduction; cultural studies; high culture; popular culture; individualization; reflexivity; modernity; postmodern aesthetics; SOCIAL SCIENCES Other social sciences Media and communication studies; SAMHÄLLSVETENSKAP Övrig samhällsvetenskap Medie- och kommunikationsvetenskap; Communication Studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the understanding of modern youth cultures. The study consists of three parts. The first part explores the development of youth culture research. In the second part a theoretical perspective is developed on taste and style that can be applied to contemporary youth cultures. LÄS MER

 5. 5. Playtime! en studie av lärares syn på film som pedagogiskt hjälpmedel i historieämnet på gymnasiet

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Catharina Hultkrantz; Umeå universitet.; [2014]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; history didactics; teaching history with film; teacher s view of film; use of history; genetic and genealogical historical understanding; film studies; history of education; historiedidaktik; film i historieundervisning; lärares syn på film; historiebruk; genetisk och genealogisk historieförståelse; filmvetenskap; utbildningshistoria; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : Showing movies to pupils is hardly a new, innovative teaching method. However, knowledge about how film is used and why, as well as what kind of film is used is scarce. LÄS MER