Sökning: "school culture"

Visar resultat 1 - 5 av 275 avhandlingar innehållade orden school culture.

 1. 1. Samproducerat ledarskap : Hur rektorer och lärare formar ledarskap i skolans vardagsarbete

  Författare :Ann Ludvigsson; Mohamed Chaib; Helene Ahl; Glenn Hultman; Magnus Söderström; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; school administration; school leadership; leadership; distributed leadership; Co-Produced leadership; principal; school head; pre-school teacher; leisure-time pedagogue; compulsory school teacher; social constructionism; interaction; culture; case study; interview; observation; skolledarskap; ledarskap; fördelat ledarskap; samproducerat ledarskap; rektor; skolledare; lärare; förskollärare; fritidspedagog; grundskollärare; socialkonstruktionism; samspel; kultur; fallstudier; intervju; observation; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : Denna avhandling handlar om ledarskapet i skolan. Skolan är en sammansatt verksamhet och i ledarskapet handlar det om att hantera många olika uppgifter på olika nivåer. Samtidigt som skolledare och lärare skall leva upp till samhälleliga förväntningar på skolverksamheten skall de också hantera kulturella villkor inom skolan. LÄS MER

 2. 2. Högt och lågt : Smak och stil i ungdomskulturen

  Författare :Erling Bjurström; Kirsten Drotner; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Youth culture; style; taste; gender; youth research; culture; aesthetics; symbolic capital; social fields; habitus; school; identity; media; leisure; young people; distinction; dialogism; education; music; film; literature; social reproduction; cultural studies; high culture; popular culture; individualization; reflexivity; modernity; postmodern aesthetics; Media and communication studies; Medie- och kommunikationsvetenskap; medie- och kommunikationsvetenskap; Media and Communication Studies; ungdomskultur; smak; stil; kulturkonsumtion; estetik; subkultur; ungdomsforskning; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : The thesis contributes to the understanding of modern youth cultures. The study consists of three parts. The first part explores the development of youth culture research. In the second part a theoretical perspective is developed on taste and style that can be applied to contemporary youth cultures. LÄS MER

 3. 3. School journeys : ideas and practices of new education in Portugal (1890-1960)

  Författare :Inês Félix; Anna Larsson; Björn Norlin; Daniel Tröhler; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; HUMANIORA; HUMANITIES; school journeys; educational modernity; ‘Reason’ of schooling; historia med utbildningsvetenskaplig inriktning; history of education;

  Sammanfattning : In this dissertation I examine school journeys in secondary education in Portugal between 1890 and 1960, focusing on State regulation, educational ideas and school practice. By bringing together the various parts of a broader discourse on a way of thinking and making schooling, I look at how this active method was regulated, argued and reportedly undertaken with a twofold aim: to expand the knowledge on the history of school journeys, and to contribute to the research on the ideas and practices of educational modernity. LÄS MER

 4. 4. Negotiating school identities : a multimodal analysis of upper secondary school promotion on the web

  Författare :Cia Gustrén; Pelle Snickars; Magnus Fredriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Upper secondary school; web pages; multimodal analysis; logics; strategic communication; visual culture; media and communication studies; medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : The research interests of this doctoral thesis are the mediated ways of presenting and promoting Swedish upper secondary schools on the web to attract students. The thesis studies the rationale of schools’ strategically designed attempts to reach out with their educational offers in a highly competitive school market. LÄS MER

 5. 5. Caught in Culture? : Cultural Transformation through HIV/AIDS Prevention Education in Zambia

  Författare :Ellen Carm; Ulf Fredriksson; David Stephens; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; HIV AIDS prevention education; culture; transformation; multi-voiced and leveled strategy; cultural historical activity theory; internationell pedagogik; International Education;

  Sammanfattning : The study explores the role and contribution of education in developing a localized and relevant HIV/AIDS prevention strategy through a multi-voiced approach, involving the educational institutions, as well as the traditional leaders, community-members, including parents. The study comprised all public schools in one Zambian province from 2002-2008. LÄS MER