Sökning: "school achievement"

Visar resultat 1 - 5 av 143 avhandlingar innehållade orden school achievement.

 1. 1. Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker : en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

  Författare :Susanne Ragnarsson; Solveig Petersen; Anna-Karin Hurtig; Gunnar Sjöberg; Eva Clausson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; återkommande smärta; skolprestation; skolbarn; ungdomar; recurrent pain; academic achievement; school-failure; school-aged children; adolescents;

  Sammanfattning : Bakgrund Återkommande smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen bland skolbarn. Den höga förekomsten är ingen ny kunskap, trots det finns det lite beskrivet hur smärtan påverkar barnens funktion och då särskilt om det får konsekvenser för barnens skolprestationer. LÄS MER

 2. 2. School organization and student achievement : a study based on achievement in mathematics in twelve countries

  Författare :T. Neville Postlethwaite; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 3. 3. Engendering school learning : science, attitudes and achievement among girls and boys in Botswana

  Författare :Wendy A. Duncan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Diss.... LÄS MER

 4. 4. School resources, social class, and student achievement : a comparative study of school resource allocation and the social distribution of mathematics achievement in ten countries

  Författare :Richard D. Noonan; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Effective schools in a segregated landscape : Studies of academic achievement and psychological well-being among adolescents in Sweden

  Författare :Maria Granvik Saminathen; Bitte Modin; Sara Brolin Låftman; Stephanie Plenty; Torbjørn Torsheim; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; psychological health; adolescence; segregation; educational equity; school; academic achievement; structural equation modeling; multilevel modeling; folkhälsovetenskap; Public Health Sciences;

  Sammanfattning : Equitable educational opportunities necessitate equitable access to a favourable academic and social school environment. This thesis aims to explore the role of the school as an educational and social arena for the academic achievement and psychological well-being of lower secondary school students in Sweden. LÄS MER