Sökning: "school absenteeism"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade orden school absenteeism.

 1. 1. ”Man är ju typ elev, fast på avstånd” : problematisk skolfrånvaro ur elevers, föräldrars och skolpersonals perspektiv

  Författare :Tobias Forsell; Lisbeth Lundahl; Per-Åke Rosvall; Alerby Eva; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Problematic school absenteeism; truancy; school refusal; drop-out; Bronfenbrenner; school attendance; school reintegration; pedagogiskt arbete; educational work;

  Sammanfattning : Aim: The aim of the thesis is to increase the knowledge of problematic school absenteeism by focusing on factors and processes contributing to this phenomenon in compulsory school, but also to identify what helps turningabsenteeism into increased school attendance. The thesis uses Kearney’s (2008a) definition of problematic school absenteeism: absences that adversely affect the student’s social and cognitive development, and mental wellbeing. LÄS MER

 2. 2. Att klara skolan när huvudet dunkar och kroppen värker : en studie om återkommande smärta och skolprestation bland skolbarn

  Författare :Susanne Ragnarsson; Solveig Petersen; Anna-Karin Hurtig; Gunnar Sjöberg; Eva Clausson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; återkommande smärta; skolprestation; skolbarn; ungdomar; recurrent pain; academic achievement; school-failure; school-aged children; adolescents;

  Sammanfattning : Bakgrund Återkommande smärta är ett av de vanligaste folkhälsoproblemen bland skolbarn. Den höga förekomsten är ingen ny kunskap, trots det finns det lite beskrivet hur smärtan påverkar barnens funktion och då särskilt om det får konsekvenser för barnens skolprestationer. LÄS MER

 3. 3. Present absences : Exploring the posthumanist entanglements of school absenteeism

  Författare :Linnea Bodén; Eva Reimers; Ann-Marie Markström; Maggie MacLure; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; school absenteeism; digital registration; software; practices; posthumanism; skolfrånvaro; digitala system; registrering; praktiker; posthumanism;

  Sammanfattning : The aim of the study is to explore how school absenteeism as a material-discursive phenomenon is produced in the practices of humans and nonhumans, when absences and presences are registered and managed through digital technologies. How is the phenomenon of school absenteeism produced when absences and presences are digitally registered? How does the phenomenon of school absenteeism emerge when both human and nonhuman entanglements are included in the apparatuses of knowing?Through a posthumanist approach, the study engages empirically with two types of software for the registration of absences and presences at three Swedish schools. LÄS MER

 4. 4. Child maltreatment among young adolescents: Effects on mental health, academic functioning and substance use

  Författare :Johan Melander Hagborg; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :Child maltreatment; adolescence; academic functioning; substance use; emotional maltreatment; mental health; school absenteeism;

  Sammanfattning : The main aim of this doctoral thesis was to investigate how experiences of childhood maltreatment affected three developmentally salient areas of functioning in adolescent development. Participants were recruited through the Swedish multidisciplinary program Longitudinal Research on Development in Adolescence (LoRDIA). LÄS MER

 5. 5. Home alone : sibling caretakers in León, Nicaragua

  Författare :Kjerstin Dahlblom; Lars Dahlgren; Rodolfo Peña; Bengt Höjer; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; sibling caretakers; life skills; school absenteeism; ethnographic approach; children’s participation; children’s rights; developing country; Nicaragua; Public health science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Sibling caretaking, although common across time and cultures, has not been well researched from the carer’s point of view. In Nicaragua, ranked as one of the poorest countries in the Americas, sibling caretaking is common. LÄS MER