Sökning: "sati"

Hittade 4 avhandlingar innehållade ordet sati.

 1. 1. Conceptualizing and contextualizing mindfulness : New and critical perspectives

  Författare :Håkan Nilsson; Ali Kazemi; Pia Bülow; Gerhard Andersson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; SOCIAL SCIENCES; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging; mindfulness; Buddhism; sati; social work; health; sustainable aging;

  Sammanfattning : This dissertation aims at analyzing mindfulness as a concept and a multidimensional phenomenon in its historic and primordial but also contemporary contexts. In the course of examining this more general question, this dissertation targets four specific objectives: 1) classifying existing definitions of mindfulness, 2) critically analyzing and interpreting the Buddhist and Western interpretations and practices of mindfulness, 3) elaborating on the social and existential dimensions of mindfulness, and 4) applying these dimensions in advancing the notion of mindful sustainable aging in the context of successful aging. LÄS MER

 2. 2. The Global Assessment of Functioning Scale (GAF) within Psychiatric Inpatient Care - Focus on Reliability and Outcome

  Författare :Ove Sonesson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :clinicul research; inpatient care; ilssessment; reliability; effectivcness; outeorne; global functioning; GAF;

  Sammanfattning : DEGREE OF LlCENTlATE IN PSYCHOLOGY ABSTRACT Sonesson, Q. (20 Il ). The Glob"J Assessmellf of Fl/lleriolling Scale (GAF) withiII p!J)'chiatric l upariem Care - Foclls 011 Re/fabi/iIY aJ/d Outcome. Departm,cnt of Psychology, Uni versity of GOIhenburg, $wcden. LÄS MER

 3. 3. Insikt och närvaro : Akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness i Sverige

  Författare :Katarina Plank; Knut Jacobsen; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; tradition; Burmese Buddhism; DBT; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; Western Buddhism; Vipassana meditation; spirituality; contemporary religiosity; modernity; Buddhist modernism; Buddhist modernism; psychology; health care; Religious Studies and Theology; Religionsvetenskap; tradition;

  Sammanfattning : Under 1900-talet har stora förändringar skett i synen på buddhistisk meditation. Från att ha varit en övning som bara ägt rum på kloster och bland ett fåtal munkar, har både ordinerade lärare och lekmannalärare börjat lära ut meditation till lekfolk. LÄS MER

 4. 4. Insikt och närvaro – akademiska kontemplationer kring buddhism, meditation och mindfulness i Sverige

  Författare :Katarina Plank; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Western Buddhism; Vipassana meditation; contemporary religiosity; spirituality; Sweden; mindfulness; mindfulness-based treatment approaches; MBSR; MBCT; DBT; Burmese Buddhism; tradition; modernity; Buddhist modernism; psychology; health care;

  Sammanfattning : The purpose of this study is to investigate how a religious tradition changes when transposed to a new context: how it is received and incorporated in its new context and how individuals in Sweden perceive and make use of this tradition. This is done by highlighting the development of insight meditation, Vipassana, and more specifically, the Burmese practice lineage originating from the Burmese lay meditation teacher U Ba Khin and his student S N Goenka. LÄS MER