Sökning: "sarah jaxell"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden sarah jaxell.

 1. 1. Varumärket och dess roll för fastighetsmäklarföretag

  Författare :Sarah Jaxell; Hans Lind; Lars Engelbert; KTH; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Business and economics; Ekonomi;

  Sammanfattning : The brand and its role in real estate agencies This survey investigates how well known brands are in real estate agencies in Stockholm, Malmö, Helsingborg and Lund. The survey also aims to look into employees’ attitude towards their company’s brand. LÄS MER

 2. 2. Varumärket och dess roll för fastighetsmäklarföretag

  Författare :Sarah Jaxell; Malmö högskola; []
  Nyckelord :varumärke; fastighetsmäklare;

  Sammanfattning : .... LÄS MER