Sökning: "samverkan föräldrar förskola"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden samverkan föräldrar förskola.

 1. 1. Mötet mellan föräldraansvar och förskollärarkompetens - föräldrasamverkan i förskolan

  Författare :Tuula Vuorinen; Anette Sandberg; Tor Nilsson; Sonja Sheridan; Pia Williams; Ingegerd Tallberg Broman; Mälardalens högskola; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; förskola; hem; samverkan; föräldrar; förskollärare; Didactics; didaktik;

  Sammanfattning : The overall aim of this thesis is to explore the experience of parental collaboration in preschool, by addressing preschool teachers’ competence and parental responsibility as described by preschool teachers and parents. The results are based on in-depth interviews with 30 preschool teachers and 10 parents. LÄS MER

 2. 2. Kompletterande anknytningsperson på förskola

  Författare :Birthe Hagström; Lunds universitet; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; narrative; utveckling; anknytning; Affekt; fortbildning; omsorg; pedagog; tillit; samarbete; affects; attachment; care; cooperation; development; in-service training; preschool; preschool teacher; special needs; trust;

  Sammanfattning : Children whose parents suffer from mental illness are a neglected group. The child´s need of a secure predictable grown up, is not always compatible with the parents abilities to care for the child. LÄS MER