Sökning: "samtidssatir"

Hittade 1 avhandling innehållade ordet samtidssatir.

  1. 1. Den litterära utopin och dystopin i Sverige 1734-1940

    Författare :Sarah Ljungquist; Umeå universitet; []
    Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Utopi; dystopi; genus; klass; etnicitet; emblematik; samtidssatir; Literature; Litteraturvetenskap;

    Sammanfattning : .... LÄS MER