Sökning: "samtal som grund"

Visar resultat 1 - 5 av 36 avhandlingar innehållade orden samtal som grund.

 1. 1. Inte den typ som gifter sig? : Feministiska samtal om äktenskapsmotstånd

  Författare :Anna Adeniji; Nina Lykke; Wencke Mühleisen; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Gender studies; feminist theory; cultural studies; media studies; marriage; heteronormativity; popular culture; television; gossip; celebrities; internet; academic creative writing; feminist methodology; Genusvetenskap; feministisk teori; kulturstudier; medievetenskap; äktenskap; heteronormativt; populärkultur; televsion; skvaller; celebriteter; internet; akademisk kreativitet skrivande; feministisk metodologi; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Gender studies; Genus;

  Sammanfattning : Den här avhandlingen undersöker frågan om äktenskapsmotstånd i dagens svenska samhälle, media och kultur. Boken belyser olika sätt att uttrycka äktenskapsmotstånd och vad det betyder att formulera feministisk kritik av normerande familjevärderingar. LÄS MER

 2. 2. Om överläggande samtal och hållbar utveckling : en studie av deliberativ demokrati

  Författare :Martin Lundberg; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :deliberativ demokrati; hållbar utveckling; överläggande samtal; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP;

  Sammanfattning : Den vetenskapliga diskussionen om demokratins innebörd har i vår tid ofta rört begreppet "deliberativ demokrati". Detta är en demokratiuppfattning som understryker åsiktsbildning på gräsrotsnivån. Idén är ett människor samtalar under tvångsfria former och utvecklar en åsikt genom samtalet. LÄS MER

 3. 3. Att våga flyga: Ett deltagarorienterat projekt om samtalets potential och förskolepersonals konstruktion av det professionella subjektet

  Författare :Mariann Enö; Utbildningsvetenskap; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; subjektskonstruktion utvecklingsprocesser; samtal; profession; pedagogik och omsorg; offentlig och privat sfär; klass; genus; deltagarorienterad forskning; förskola; Pedagogy and didactics; Pedagogik; didaktik;

  Sammanfattning : A major aim initially was to create a forum for reflective dialogue on the preschool professions and how it is experienced on a daily basis, so as to be able to investigate how members of the preschool staff construct their professional subject. The following are major questions that were posed: How do preschool staff members talk about themselves, their profession and their work? In what way does reflective discussion contribute to the construction of a professional subject? The basic method adopted was that of participatory research. LÄS MER

 4. 4. Med blicken på barnet : om olikheter inom förskolan som diskursiv praktik

  Författare :Linda Palla; Jerry Rosenqvist; Anna-Lena Tvingstedt; Inger Assarsson; Högskolan Kristianstad; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Children; differences; documentation; governing; governmentality; identities; identity; preschool; poststructuralism; power; special education; subject; subjectification; subjectivation; Foucault; Barn; förskola; identitet; utbildning; poststrukturalism; Foucault; Child; child; post structuralism;

  Sammanfattning : Med blicken på barnet syftar till att synliggöra hur barn skapas som subjekt när deras beteenden förbryllar, oroar eller utmanar personal i förskolan och hur utrymme för, eller begränsningar av, barnens möjligheter till att vara, kunna eller göra olika därmed framträder. Vidare belyser studien hur hanterings- och styrningsförslag av barnen och deras beteenden formuleras i specialpedagogiska sammanhang inom förskolan som diskursiv praktik. LÄS MER

 5. 5. Vilja med förhinder - polisers samtal om kvinnomisshandel

  Författare :Magnus Lundberg; Sociologi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; criminal proceedings; Criminal law; socialförsäkring; social välfärd; Sociala problem; national insurance; Swedish police; domestic violence; accounts; disclaimer; judicial system; Sociology; Social problems and welfare; Sociologi; Straffrätt;

  Sammanfattning : Police officers often talk about wife abuse as a practical problem in their work situation. This problem is often used to explain why the officers do not file a complaint when they have reason to believe that a woman has been abused, something they are obliged to do according to Swedish law. LÄS MER