Sökning: "samiska språket"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden samiska språket.

 1. 1. "Att blotta vem jag är" : Släktnamnsskick och släktnamnsbyten hos samer i Sverige 1920–2009

  Författare :Märit Frändén; Staffan Nyström; Lars-Gunnar Larsson; Håkan Rydving; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; onomastics; personal names; surnames; family names; bynames; changes of name; newly created names; socio-onomastics; Sami; Sápmi; ethnicity; ethnic marker; identity; revitalisation; stigma; namnforskning; personnamn; släktnamn; binamn; tillnamn; namnbyten; nybildade namn; socioonomastik; samer; Sápmi; etnicitet; etnisk markör; identitet; revitalisering; stigma; Swedish language; Svenska språket; Sami language; Samiska; Nordiska språk; Scandinavian Languages;

  Sammanfattning : The aim of this thesis is to describe surname patterns and changes of surname among the Sami of Sweden. It presents the results of three studies. The first is a survey of the present-day stock of surnames (family names) among the Sami community, based on the 2005 electoral register for the Swedish Sami Parliament. LÄS MER

 2. 2. Language policy and Sámi education in Sweden : ideological and implementational spaces for Sámi language use

  Författare :Kristina Belancic; Eva Lindgren; Patrik Lantto; Ylva Jannok Nutti; Hilde Sollid; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Sámi language use; Sámi Indigenous education; implementational and ideological spaces; Swedish Sápmi; language teaching and learning; språkdidaktik;

  Sammanfattning : In Sámi schools in Sweden, the use of the Sámi languages and Swedish as languages of instruction is regulated by government and education policy; legislation allows Sámi and Swedish to be used for teaching and learning. However, agency and personal beliefs about Sámi languages play important roles in language use. LÄS MER

 3. 3. Samerna och sameundervisningen i Sverige

  Författare :Henning Johansson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES;

  Sammanfattning : Syftet med avhandlingen är att utifrån en mino-ritetspolitisk ram belysa befolkningsmässiga förhållanden, samhörighet, språkkunskaper, önskemål om språket, den egna utbildningen samt skolförhållanden. Avsikten är också att utifrån resultaten ge förslag till åtgärder och fortsatt arbete. LÄS MER