Sökning: "samhällsproblem kokain"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden samhällsproblem kokain.

 1. 1. Den hotfulla njutningen. Att etablera drogbruk som samhällsproblem 1890-1970

  Författare :Sven-Åke Lindgren; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : Vad har format problembestämningen av narkotika och formeringen av den narkotikapolitik som fastlades under slutet av 1960-talet? I fokus för DEN HOTFULLA NJUTNINGEN står de förlopp varigenom vissa fenomen institutionaliseras som samhällsproblem, dvs , bli föremål för politiskt beslutade åtgärdsprogram. Det problematiserade bruket av nervgifter (morfin och kokain) och njutningsmedel (kaffe och tobak) under perioden 1890-1930 samt narkotika under perioden 1954 -1968 tillhör dessa processer, och Sven-Åke Lindgren visar i sin bok hur dessa företeelser definierats av olika aktörsgrupper och hur konceptualiseringarna bildat grund för utformandet av olika åtgärdsprogram. LÄS MER

 2. 2. Alcohol and gene expression in nerve cells with emphasis on transcription factor AP-1

  Författare :Ulrik Fried; Institutionen för laboratoriemedicin; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; nerve cells; SH-SY5Y; muscarinic receptors; MAPKs; PKC; gene expression; jun; Activating Protein-1; Alcohol; ethanol; CRABP-I; Clinical chemistry; Klinisk kemi;

  Sammanfattning : Alcohol induces profound effects on the function of the nerve cells in the nervous system. Alterations in gene expression is an important way by which these effects could be induced and sustained. Activating Protein-1 (AP-1) is a dimeric transcription factor constituted of proteins from the fos and jun immediate-early gene families. LÄS MER