Sökning: "samhällskunskap ämnesdidaktik"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden samhällskunskap ämnesdidaktik.

 1. 1. Kritiskt omdöme i samhällskunskap : Undervisningsutvecklande studier av samhällsanalytiskt resonerande i rättvisefrågor

  Författare :Malin Tväråna; Inger Eriksson; Johan Sandahl; Jan Löfström; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; social studies; social science; civics; social science education; fairness; justice; civic reasoning; critical thinking; social science analysis; civic reasoning; teaching and learning; phenomenography; variation theory; intersubjectivity; activity theory; learning study; samhällskunskap; medborgarbildning; samhällskunskapsdidaktik; samhällsanalys; samhällsanalytiskt tänkande; kritiskt tänkande; rättvisa; ämnesdidaktik; didaktik; fenomenografi; variationsteori; intersubjektivitet; verksamhetsteori; learning study; ämnesdidaktik med inriktning mot de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik; Teaching and Learning with Specialisation in the Social Sciences Education;

  Sammanfattning : Teachers struggle to design teaching that that will promote students’ social science knowledge in accordance with the citizenship education purpose of the subject. This study aims to expand the knowledge base of social science education by exploring the meaning of, and teaching for, the ability to critically analyse essentially contested value issues, specifically fairness and justice issues, in social science. LÄS MER

 2. 2. Samhällskunskap från styrdokument till undervisning : Tjugo lärare ramar in vad som påverkar deras praktik

  Författare :Joakim Öberg; Hans Albin Larsson; Ellen Almers; Anna Johnsson Harrie; Ingemar Ottosson; Jönköping University; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Social studies; civics; social studies didactics; civic didactics; social studies teaching; civics teaching; citizenship education; subject-based teaching and learning; curriculum theory; frame factor theory; lifeworld phenomenology; hermeneutics; qualitative interviews; Samhällskunskap; samhällskunskapsdidaktik; samhällskunskapsundervisning; ämnesdidaktik; läroplansteori; ramfaktorteori; livsvärldsfenomenologi; hermeneutik; kvalitativ intervju;

  Sammanfattning : Syftet med denna samhällskunskapsdidaktiska avhandling är att undersöka vad samhällskunskapslärare själva upplever som de viktigaste påverkansfaktorerna för transformeringen av samhällskunskapsämnet utifrån intentionerna i styrdokumenten (formuleringsarenan) till samhällskunskap som undervisning (realiseringsarenan), samt hur detta upplevs ha förändrats över tid. Det är således vad som händer mellan formuleringsarenan och realiseringsarenan, det vill säga tranformeringsarenan, som är i fokus. LÄS MER

 3. 3. Prov och bedömning i samhällskunskap : En analys av gymnasielärares skriftliga prov

  Författare :Christina Odenstad; Astrid Pettersson; Kenneth Nordgren; Malin Stegmann McCallion; Agneta Bronäs; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; test; assessment; social science; didactic; curriculum; prov; bedömning; samhällskunskap; ämnesdidaktik; läroplan; kunskapssyn; ämnessyn; trappstegstänkande; studie- och yrkesförberedande program; Political science; Statsvetenskap; Political Science; Statsvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on tests and assessment in social science in the upper secondary school in Sweden. Testing has an effect on how students learn and on the information and knowledge they retain. Different forms of examination encourage different styles of learning and the type of test used also influence the perception students have on a subject. LÄS MER

 4. 4. Vad kommer på provet? : Gymnasielärares provpraxis i samhällskunskap

  Författare :Tobias Jansson; Lars Petterson; Curt Räftegård; Johan Samuelsson; Gunilla Näsström; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; assessment practices; tests; knowledge; upper secondary school; frame factors; Bloom s revised taxonomy; bedömning; prov; kunskaper; gymnasielärare; provpraxis; Blooms reviderade taxonomi; ramfaktorer; Subject didactics; Ämnesdidaktik; Civics; Samhällsvetenskap; Statsvetenskap; Political Science;

  Sammanfattning : The aim of this study is to investigate the assessment practices of civics teachers in upper secondary school. The main purpose is to analyze, using Bloom’s revised taxonomy, which kind of knowledge civics teachers test in their written test examinations. The analyses show that they mainly test factual and conceptual knowledge. LÄS MER

 5. 5. Samhällskunskap som ämnesförståelse och undervisningsämne : Prioriteringar och nyhetsanvändning hos fyra gymnasielärare

  Författare :Roger Olsson; Héctor Pérez Prieto; Kenneth Nordgren; Svein Lorentzen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; teacher thinking; social studies; subject conceptions; teaching; internal and external goals; ämnesdidaktik; samhällskunskapslärare; ämnesförståelse; undervisningsämne; nyhetsanvändning; interna och externa mål; Pedagogiskt arbete; Educational Work;

  Sammanfattning : This thesis seeks to contribute knowledge to how professional teachers in social studies express their subject conception, and its relation to the subject manifested in teaching. The data consists of 48 hours of observed teaching and interviews. LÄS MER