Sökning: "samhällskritik"

Hittade 3 avhandlingar innehållade ordet samhällskritik.

 1. 1. Fältets herrar Framväxten av en modern författarroll

  Detta är en avhandling från Eslöv : Brutus Östlings bokförlag Symposion

  Författare :David Gedin; Ulf Boëthius; Boel Westin; Johan Svedjedal; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; HUMANITIES and RELIGION Aesthetic subjects Literature; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Estetiska ämnen Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER

 2. 2. Isaiah's Alleged Social Critique. A Foreign-Political Reading of Passages Such as Isaiah 5:8-24 and 10:1-4

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Olof Bäckersten; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Rhetoric; Prophecy; God; Hezekiah; Ahaz; Assyrian crisis; Military alliances; Anti-Assyrian policy; Woe-Oracle; Ethics; Social critique; Isaiah 1-39; Isaiah; Bible; Old Testament; Bibelvetenskap;

  Sammanfattning : Scholars have traditionally identified two fundamental, and somewhat separate, discourses in Isaiah 1?39. In what might be labelled the social-critical discourse, we supposedly encounter a prophet who condemns the Jerusalemite elite for their complacent attitudes and decadent life-style in general, and for their more or less systematic oppression of the less fortunate in particular. LÄS MER

 3. 3. Vardagens kyrka: Gustaf Wingrens kyrkosyn och folkkyrkans framtid. Summary: A Church for Every Day: The Ecclesiology of Gustaf Wingren and the Future of the National Church (the "Folk Church")

  Detta är en avhandling från Arcus

  Författare :Bo Håkansson; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; systematisk och praktisk ; History of the Christian church; Gustaf Wingren; Ecclesiology; National Churches; Folk Church ; Church as Communion; Church and Society; General; Kristen teologi allmän; systematic and practical Christian theology; Kristna kyrkans historia;

  Sammanfattning : This thesis explores the ecclesiology of the Swedish theologian Gustaf Wingren and discusses the future of the "folk church". Three questions What, Who and Where is the Church? sustain the structure of this investigation. Wingren reflected on issues related to the openness and the identity of the church. LÄS MER