Sökning: "samhälle"

Visar resultat 1 - 5 av 2218 avhandlingar innehållade ordet samhälle.

 1. 1. Industrialismens samhälle

  Detta är en avhandling från Stockholm : Tiden

  Författare :Torsten Gårdlund; Stockholms högskola.; [1942]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Law in Integrated and Adaptive Governance of Freshwaters A Study of the Swedish Implementation of the EU Water Framework Directive

  Detta är en avhandling från Luleå : Luleå University of Technology

  Författare :Johanna Söderasp; Luleå tekniska universitet.; [2018]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; water framework directive; integrated; adaptive governance; adaptive management; law; environmental law; freshwater; Law; Rättsvetenskap;

  Sammanfattning : Water is essential for sustaining life and providing ecosystem services for different human needs. In 2000, the European Union Water Framework Directive (WFD) was adopted against the background of increasing pressure on the waters of Europe. LÄS MER

 3. 3. Reformpedagogik och samhälle : en komparativ studie av pedagogiska reformrörelser i USA och Tyskland från 1890-talet till 1930-talet

  Detta är en avhandling från Stockholm : HLS Förlag

  Författare :Gerd B. Arfwedson; Stockholms universitet.; [2000]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; progressivism; curriculum history; reform pedagogics; Reformpädagogik; reformpedagogik; progressivism; skolhistoria; pedagogikhistoria; SOCIAL SCIENCES Social sciences Education; SAMHÄLLSVETENSKAP Socialvetenskap Pedagogik; pedagogik; Education;

  Sammanfattning : The study is a comparative, text analytical and humanistic approach to the inquiry into the reform movements in education from the 1890'ies to the middle of the 1930'ies in two countries, Germany and the United States of America. The study also utilizes some newer concepts, as Foucault's concepts of 'discourse' and 'regime of truth'. LÄS MER

 4. 4. Samfund och samhälle : Svenska missionsförbundet - dess medlemsutveckling, inre miljö och socio-kulturella kontext

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Sven Halvardson; Uppsala universitet.; [1991]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANITIES and RELIGION Religion Theology; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Religionsvetenskap Teologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. Vårt fredliga samhälle ”Lösdriveri” och försvarslöshet i Sverige under 1830-talet

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Theresa Johnsson; Uppsala universitet.; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; vagrancy; labour laws; compulsory service; labouring poor; policing; jails; begging; settlement; belonging; Romani people; Sweden; 19th century; internal passports; Historia; History;

  Sammanfattning : Between 1664 and 1885 labour in Sweden was regulated by compulsory-service statutes. Able-bodied but idle persons could be compelled to submit to em­ployment as a servant. LÄS MER