Sökning: "same"

Visar resultat 1 - 5 av 10747 avhandlingar innehållade ordet same.

 1. 1. Same, same but different Lesbian couples undergoing sperm donation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catrin Borneskog; Agneta Skoog Svanberg; Gunilla Sydsjö; Claudia Lampic; Johanne Sundby; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lesbian couples; sperm donation; assisted reproduction; relationship quality; symptoms of anxiety and depression; parenting stress; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Introduction: The desire to have children and form a family is for many people central for life fulfilment and the desire does not differ by sexual orientation. Due a series of societal changes during the last decade, today we see a lesbian baby boom. LÄS MER

 2. 2. Same, same but different lesbian couples undergoing sperm donation

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Catrin Borneskog; Agneta Skoog Svanberg; Gunilla Sydsjö; Claudia Lampic; Johanne Sundby; [2013]
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Lesbian couples; sperm donation; assisted reproduction; relationship quality; symptoms of anxiety and depression; parenting stress; Obstetrik och gynekologi; Obstetrics and Gynaecology;

  Sammanfattning : Introduction: The desire to have children and form a family is for many people central for life fulfilment and the desire does not differ by sexual orientation. Due a series of societal changes during the last decade, today we see a lesbian baby boom. LÄS MER

 3. 3. Ung same i Sverige livsvillkor, självvärdering och hälsa

  Detta är en avhandling från Uppsala : Acta Universitatis Upsaliensis

  Författare :Lotta Omma; Mikael Sandlund; Lars Jacobsson; Solveig Petersen; Siv Kvernmo; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Samer; urfolk; psykisk hälsa; skolbarn; discriminering; unga vuxna; könsskillnader; folkhälsa; Public health;

  Sammanfattning : BackgroundThe Sami are the indigenous people in Scandinavia. They have a long history of discrimination, racism and conflict which has had a significant impact on Sami self-esteem and possibly also on their health, especially mental health. LÄS MER

 4. 4. Same Mother Tongue - Different Origins Implications for Language Maintenance and Shift among Hungarian Immigrants and their Children in Sweden

  Detta är en avhandling från Stockholm : Centre for Research on Bilingualism, Stockholm University

  Författare :Kamilla György-Ullholm; Kari Fraurud; Ellen Bijvoet; Wei Li; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Language maintenance and shift; intergenerational language transmission; childhood bilingualism; simultaneous and consecutive bilingualism; heritage languages; Hungarian; Swedish as a second language; migrant families; Sweden; Nyelvcsere; nyelvmegtartás; nyelvhasználat; Svédország; magyar kivándorlók; nyelvátadás bevándorló családokban; gyermekkori kétnyelvüség; szimultán és szekvenciális kétnyelvüség; Språkbyte och språkbevarande; språköverföring i familjen; invandrarspråk; ungerska i Sverige; invandrarfamiljer; skolbarn; simultan och successiv tvåspråkighet; barns tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Bilingualism; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Tvåspråkighet; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Scandinavian languages Swedish language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Nordiska språk Svenska språket; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Finno-Ugric languages; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Finsk-ugriska språk; HUMANITIES and RELIGION Languages and linguistics Linguistic subjects Children s language; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Språkvetenskap Lingvistikämnen Barnspråk; tvåspråkighetsforskning; Bilingualism Research;

  Sammanfattning : This study investigates intergenerational language transmission amongst Hungarian immigrants, using in-depth interviews and participant observation as the main methods. The analysis examines the experiences of parents and their school-aged children in 61 families living in Sweden´s two main cities, Stockholm and Göteborg. LÄS MER

 5. 5. Är jag en riktig same? : En etnologisk studie av unga samers identitetsarbete

  Detta är en avhandling från Umeå universitet, Umeå

  Författare :Christina Åhren; [2006]
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER