Sökning: "salt water instrusion"

Hittade 1 avhandling innehållade orden salt water instrusion.

  1. 1. Sustainable management of the Salalah coastal aquifer in Oman using an integrated approach

    Detta är en avhandling från Stockholm : KTH

    Författare :Mahaad Issa Shammas; Gunnar Jacks; Ronny Berndtsson; [2007]
    Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; groundwater; cosatal aquifer; salt water instrusion; fog; modelling; TECHNOLOGY Civil engineering and architecture Water engineering; TEKNIKVETENSKAP Samhällsbyggnadsteknik och arkitektur Vattenteknik;

    Sammanfattning : Most of the coastal areas around the globe depend on coastal aquifers vulnerable to salt water intrusion. The Salalah plain in southern Oman is underlain by a shallow limestone aquifer extending north up to the foot of the Jabal AlQara which reach a height of about 1000 m. LÄS MER