Sökning: "salivary secretion rate"

Visar resultat 1 - 5 av 16 avhandlingar innehållade orden salivary secretion rate.

 1. 1. On Minor Salivary Gland Secretion

  Författare :Lars Eliasson; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; age; dental plaque pH; dentures; gender; health; IgA; medication; minor salivary glands; oral dryness; saliva; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The overall aim of this series of studies has been to examine palatal, buccal and labial minor salivary gland secretions in relation to age and gender and other factors and conditions that could have effects on the saliva. Further aims were to analyze minor salivary gland secretions in relation to feelings of oral dryness and dental plaque pH. LÄS MER

 2. 2. Effects of fractionated irradiation on salivary glands

  Författare :Lars Franzén; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Salivary glands; irradiation; xerostomia; acinar cells; secretion; cell membrane; neuropeptides;

  Sammanfattning : The thesis is a study of the effects of radiation on the salivary glands in an experimental and a clinical study. Irradiation is a cornerstone in the management of head and neck cancer and is as other modalities of cancer treatment, afflicted with adverse reactions. LÄS MER

 3. 3. Försök till tidig diagnos av kariessjukdomen

  Författare :Claes-Göran Crossner; Umeå universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; dental caries; caries prediction; caries prevention; lactobacilli; salivary secretion rate;

  Sammanfattning : The aim of the present thesis was to find a test for prediction of caries activity which would be useful in routine clinical work.Correlations between oral health, general health, food habits and socioeconomic conditions were investigated in 4- and 8-year-old children. LÄS MER

 4. 4. On minor salivary gland secretion in children, adolescents and adults

  Författare :Mikael Sonesson; Malmö högskola; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES;

  Sammanfattning : Det finns få studier om de små spottkörtlarna, men deras främsta funktion anses vara att skydda individen genom att utsöndra ett skyddande sekret som utgör en slags barriär mot främmande och sjukdomsframkallande substanser. Från observationer på vuxna är det känt att körtlarna producerar en rad antibakteriella ämnen, tillhörande det specifika och det ospecifika immunförsvaret. LÄS MER

 5. 5. Salivary function after pediatric bone marrow transplantation

  Författare :Mats Bågesund; Karolinska Institutet; Karolinska Institutet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; bone marrow transplantation; total body irradiation; cancer; children; saliva; xerostomia; scintigraphy;

  Sammanfattning : Salivary gland dysfunction is one of the oral long-term complications that most affect the quality of life among long-term survivors after treatment for malignant diseases. The aims of the studies in this thesis were to examine the effect of pediatric bone marrow transplantation (BMT) conditioning regimens on salivary function, caries-associated microflora, and development of dental caries; define risk factors of salivary dysfunction; evaluate subjective xerostomia; and study functional disturbances in the major salivary glands using salivary gland scintigraphy (SGS). LÄS MER