Sökning: "saklig grund"

Hittade 2 avhandlingar innehållade orden saklig grund.

 1. 1. Arbetsbrist och kravet på saklig grund. En alternativrealistisk arbetsrättslig studie

  Författare :Mats Glavå; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Arbetsledningsrätt och arbetsskyldighet : en komparativ studie av kvalitativ flexibilitet i svensk, engelsk och tysk kontext

  Författare :Mia Rönnmar; Juridiska institutionen; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; komparativ rätt; functional flexibility; labour market flexibility; employment contract; information and consultation; employment protection; obligation to work; variation of contract; direct and allocate work; managerial prerogative; industrial relations; EC law; German law; English law; labour law; Swedish law; comparative law; Arbetsrätt; European law; EU-rätt; EU law; public law; civilrätt;

  Sammanfattning : The general aim of this doctoral thesis is to study the legal regulation of the managerial prerogative and how it relates to the employee’s obligation to work in Swedish, English and German law in the light of the increasing flexibilisation of working life. The ongoing flexibilisation of working life is often described as an increase in adaptability and allocative flexibility, and as a shift from traditional to atypical employment. LÄS MER