Sökning: "safety management!"

Visar resultat 1 - 5 av 374 avhandlingar innehållade orden safety management!.

 1. 1. Societal risk and safety management : Policy diffusion, management structures and perspectives at the municipal level in Sweden

  Författare :Anna Johansson; Inge Svedung; Ragnar Andersson; Diana Stark-Ekman; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; societal risk and safety management; risk management; safety management; safety work; risk governance; policy implementation; planning; injury; accident; risk; safety; security; health; public health; prevention; promotion.; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : This compilation thesis investigates risk and safety management at the Swedish local governmentallevel. It sets special focus on municipal implementation of overall international and nationalstrategies and objectives regarding holistic, cross-sectorial and multi-strategic risk and safetywork, and the prevention of accidents and injuries. LÄS MER

 2. 2. Promoting safety in organizations : The role of leadership and managerial practices

  Författare :Malin Mattson; Johnny Hellgren; Ingemar Torbiörn; Magnus Sverke; Gudela Grote; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Transformational leadership; transactional leadership; safety-specific leadership; workplace safety; injuries; accidents; safety compliance; safety initiative; organizational citizenship behavior; communication; incident reporting; patient safety; incentive program; psykologi; Psychology;

  Sammanfattning : Workplace accidents and injuries are a growing problem for organizations in Sweden as well as in many other countries. As a consequence, improving workplace safety has become an area of increasing concern for employers and politicians as well as researchers. LÄS MER

 3. 3. Management of Sustainability in Construction Works

  Författare :Urban Persson; Byggproduktion; []
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; construction works; assessment model; sustainability; Management;

  Sammanfattning : The present global environmental condition is a consequence of the increasing consumption of natural resources whose depletion exceeds what is physically possible to sustain in the long term. The construction sector is a considerable contributor to this resource depletion and sustainability is adopted in the form of the theory of ecological modernization. LÄS MER

 4. 4. Safety and decision-making

  Författare :Niklas Möller; Sven Ove Hansson; Nils-Eric Sahlin; KTH; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; conceptual analysis; safety; risk; epstemic uncertainty; epstemic values; values in risk assessment; risk analysis; risk management; safety engineering; Philosophy subjects; Filosofiämnen;

  Sammanfattning : Safety is an important topic for a wide range of disciplines, such as engineering, economics, sociology, psychology, political science and philosophy, and plays a central role in risk analysis and risk management. The aim of this thesis is to develop a concept of safety that is relevant for decision-making, and to elucidate its consequences for risk and safety research and practices. LÄS MER

 5. 5. Verktyg i lokalt säkerhetsarbete med särskilt fokus på olycksutredningar

  Författare :Mattias Strömgren; Ragnar Andersson; Lars Harms-Ringdahl; Kjell Harald Olsen; Karlstads universitet; []
  Nyckelord :MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; Municipal safety management; local safety management; risk management; tools for safety management; risk analysis; accident investigation; methods for accident investigation; accident investigation process; accident analysis; Kommunalt säkerhetsarbete; lokalt säkerhetsarbete; riskhantering; verktyg för säkerhetsarbete; riskanalys; olycksutredning; metoder för olycksutredning; olycksutredningsprocess; olycksanalys; Public Health Science; Folkhälsovetenskap;

  Sammanfattning : Kommuner har en unik position i säkerhetsarbetet genom att vara nära både medborgarna och de olyckor och skador som drabbar befolkningen. Trots långtgående framsteg inom teknologi och ett etablerat välfärdssamhälle utgör personskador till följd av olyckor ett betydande folkhälsoproblem i Sverige liksom i övriga nordiska länder. LÄS MER