Sökning: "sacred places"

Visar resultat 1 - 5 av 8 avhandlingar innehållade orden sacred places.

 1. 1. The Presence of the Absent. Memorials and Places of Ritual

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Anna Petersson; Lunds universitet.; Lund University.; [2004]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; memorial; death; cemetery; space; profane; praesentia; symbol; place; private; sacred; public; ritual; body;

  Sammanfattning : Memorials and places of ritual, such as funeral monuments, roadside memorials and cemeteries, can be said to reveal the politics of religious space as in the tension between sacred and secular and between private and public interests. At the same time they also reflect a given society’s religious structures, cultural differences and social orderings, as well as the changes in these matters over time. LÄS MER

 2. 2. Cultivating the Sacred : Ritual Creativity and Practice among Women in Contemporary Europe

  Detta är en avhandling från Centrum för teologi och religionsvetenskap, Lunds universitet

  Författare :Åsa Trulsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2010]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; dance; sacred places; authority; pilgrimage; power; intersubjectivity; somatic modes of attention; the body; embodiment; habitus; goddess spirituality; new age; paganism; practice; ritual criticism; multi-sited fieldwork; ritual; anthropology of religion; performance; music; healing; gender; sacralisation; everyday spirituality;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Det religiösa landskapet i Europa genomsyras av rituell kreativitet - inom teater, psykoterapi och religiösa samfund laborerar individer och grupper med rituella former under mer eller mindre obundna förutsättningar. En stor del av det rituella nyskapandet återfinns emellertid utanför de etablerade religiösa institutionerna och traditionens ortopraxi. LÄS MER

 3. 3. A Landscape of Left-Overs : Changing Conceptions of Place and Environment among Mi'kmaq Indians of Eastern Canada

  Detta är en avhandling från Almqvist & Wiksell International

  Författare :Anne-Christine Hornborg; Lunds universitet.; Lund University.; [2001]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; animism; traditional ecological knowledge; biocentrism; ecological ethics; environmental relations; being-in-the-world; lifeworlds; phenomenology; power; oral tradition; Kluskap; culture hero; tradition; Canada; Mi’kmaq Indians; Nova Scotia; sacred places; landscape; nature vs. culture; Cultural anthropology; ethnology; Kulturantropologi; etnologi;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish I september 1989 kom det till kanadensiska mi’kmaqindianers kännedom att ett enormt granitbrott (ett av de tre största i världen) planerades att öppnas vid Kellys Mountain på ön Cape Breton i östra Kanada. Mi’kmaqtraditionalister organiserade genast en fredlig trumceremoni på berget och en talesman deklarerade att det planerade granitbrottet var en förolämpning mot både mi’kmaqfolket och Moder Jord. LÄS MER

 4. 4. Inside the Guru's Gate : : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Detta är en avhandling från Centre for Theology and Religious Studies, Lund University

  Författare :Kristina Myrvold; Lunds universitet.; Lund University.; [2007]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Religionsvetenskap; Study of Religions; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education;

  Sammanfattning : Popular Abstract in Swedish Sammanfattning: För religiösa sikher är Guru Granth Sahib en helig skrift som manifester ontologiskt gudomliga och förkroppsligar de historiska guruernas lära och uppenbarelseerfarenheter. Samtidigt har sikherna tagit uppfattningen om en helig skrift längre än någon annan religiös tradition genom att behandla Guru Granth Sahib som en levande guru med både andlig auktoritet och agens att vägleda människor och upprätta förbindelser till det gudomliga. LÄS MER

 5. 5. Post-Secular Tourism A Study of Pilgrimages to Santiago de Compostela

  Detta är en avhandling från Karlstad : Karlstads universitet

  Författare :Mats Nilsson; Karlstads universitet.; [2016]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Post-Secular; Tourism; Pilgrimage; Sacred Place; Santiago de Compostela; Kulturgeografi; Human Geography; Turismvetenskap; Turismvetenskap;

  Sammanfattning : This thesis takes its starting-point in the post-secular changes in society and how these interplay with tourism. In spite of the intensive academic debate on and theorisation of the post-secular and post-secularism, the role of tourism in this change, called the return of religion, has not been studied. LÄS MER