Sökning: "särskilda elever om barn i särskola"

Hittade 1 avhandling innehållade orden särskilda elever om barn i särskola.

  1. 1. Föräldrars val av fristående skolor

    Författare :Jan Damgren; Utbildningsvetenskap; []
    Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Pedagogik; Pedagogy and didactics; private good; public good; equality; segregation; Private schools; parents choice; didaktik;

    Sammanfattning : Abstract Although the number of children attending private schools in Sweden is less than 4% of those attending compulsory schools, the debate of these schools has been intense. Apart from details as fees and funding, the role of education’ in the Swedish welfare system has been subject of much debate. LÄS MER