Sökning: "rural settlement"

Visar resultat 1 - 5 av 22 avhandlingar innehållade orden rural settlement.

 1. 1. Agrara bebyggelseprocesser : Utvecklingen i Norrbottens kustland fram till 1900-talet

  Författare :Inez Egerbladh; Umeå universitet; []
  Nyckelord :Settlement geography; historical geography; rural settlement growth models; colonization models; rural rank-size rule; agriculture;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 2. 2. Luni sul Mignone och dess kringland. En diakronisk studie av ett mellanitaliskt landskap och dess arkeologi

  Författare :Johnny Bengtsson; Antikens kultur och samhällsliv; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; Antikens och forntidens historia; Ancient history; Arkeologi; diachronical; northern Latium; nucleated settlement; Luni sul Mignone; rural landscape; survey; Bronze Age; Iron Age; Etruscan period; fortifications; farmsteads; demographic change; Roman period; Archaeology; medieval.; Demography; Demografi;

  Sammanfattning : This thesis is an archaeological study of a small region in northern Latium and the diachronical relationship between a nucleated settlement and its rural landscape. The work has a twofold basis: a review of earlier research concerning the settlement Luni sul Mignone in the light of more recent research, and a survey conducted by the present author of the territory of Luni. LÄS MER

 3. 3. Norra Spånga : bebyggelse och samhälle under järnåldern

  Författare :Anita Biuw; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Spånga; Ärvinge; Iron Age; settlement; society;

  Sammanfattning : This thesis is mainly based on funerals and deals with the structure during the Iron Age in northern Spånga in the south of Uppland, Sweden. The investigation area is about 3x7 kilometres large and is situated about 12 kilometres from the centre of Stockholm. Geographically it is part of two river-valleys. LÄS MER

 4. 4. Landsbygdens egnahem : Egnahemsrörelsen, småbruket och landskapet i sydsvenskt perspektiv

  Författare :Tomas Germundsson; Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; rural settlement; small-holdings; social movement;

  Sammanfattning : The Swedish state-funded "own-home activity" lasted between 1904 and 1948. In this study the main focus is on the background and the early development og this activity on the Swedish countryside, i.e. on the creation of small-holdings. LÄS MER

 5. 5. Det norrländska rummet : Vardagsliv och socialt samspel i medeltidens bondesamhälle

  Författare :Anna Lagerstedt; Gert Magnusson; Anders Ödman; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; social hierarchies; craft; outland use; rural settlement; social space; Ängersjö; Björka; Kyrklägdan; Archaeology subjects; Arkeologiämnen;

  Sammanfattning : This dissertation focus on the social structure in the Norrlandic society during the Middle Ages. In the study of social relations I have proceeded from the way that daily life is expressed in two social spaces: the village and the farm. LÄS MER