Sökning: "rural planning"

Visar resultat 1 - 5 av 87 avhandlingar innehållade orden rural planning.

 1. 1. Områdesanalys som deltagandemetod

  Författare :Lisa Åhlström; [2011]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; LANTBRUKSVETENSKAPER; AGRICULTURAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; local democracy; municipal organisation; societal planning; site analysis; empowerment; rural planning; urban planning; municipal planning; area analysis; local knowledge; participation; communication;

  Sammanfattning : Participation in planning has become a popular strategy all over the world in attempts to improve the relationships between citizens, planners and politicians, as well as the quality of new developments. Some projects have shown promising results, while others show reverse effects. LÄS MER

 2. 2. On Development Planning of Electricity Distribution Networks

  Detta är en avhandling från Stockholm : Elektrotekniska system

  Författare :Viktoria Neimane; KTH.; [2001]
  Nyckelord :Electric power systems; electricity distribution; planning; risk management; network optimization;

  Sammanfattning : Future development of electric power systems must pursue anumber of different goals. The power system should beeconomically efficient, it should provide reliable energysupply and should not damage the environment. At the same time,operation and development of the system is influenced by avariety of uncertain and random factors. LÄS MER

 3. 3. Resilience Assessment in Strategic Planning for Sustainable Development

  Detta är en avhandling från Stockholms universitets förlag

  Författare :Sellberg My; Stockholms universitet.; [2016]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; environmental planning; natural resource management; practitioner perceptions; societal planning; transdisciplinary research; transformation; Transition Towns;

  Sammanfattning : The framework of resilience thinking within sustainability science highlights ability to deal with change and uncertainty, and promotes more adaptive forms of management and governance. While the concept of resilience is increasingly being adopted into policies and planning, as well as by grass-roots movements, environmental and development organizations, many practical approaches to resilience lack theoretical backing. LÄS MER

 4. 4. Fields of Green and Gold : Territorial hunger, rural planning, and the political ecologies of high-end golf

  Detta är en avhandling från Lund University

  Författare :Erik Jönsson; Lunds universitet.; Lund University.; [2013]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Political ecology; Tourism; Leisure; Rural Planning; Golf;

  Sammanfattning : Fields of Green and Gold är en multipel fallstudie som analyserar placeringen och etableringen av två storskaliga, berömda och påkostade golfanläggningar för att därigenom undersöka den exklusiva golfens politiska ekologi. De fall som studeras är Bro Hof Slott Golf Club i Upplands-Bro - som öppnade 2007 - och Trump International Golf Links Scotland i Aberdeenshire - som öppnade 2012. LÄS MER

 5. 5. Service i glesbygd trender och planeringsmöjligheter

  Detta är en avhandling från Umeå : Umeå universitet

  Författare :Ulf Wiberg; Umeå universitet.; [1983]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Accessibility; rural planning; sparsely populated areas; urban-place-system; commercial services;

  Sammanfattning : The major aim of the thesis is to study various issues regarding the supply of services in the rural areas of Northern Sweden characterized by sparse population. Localities in these areas represent the lowest hierarchical units in the urban-place-system. LÄS MER