Sökning: "runestone"

Hittade 2 avhandlingar innehållade ordet runestone.

 1. 1. Den synliga tron : Runstenskors som en spegling av kristnandet i Sverige

  Detta är en avhandling från Uppsala : Arkeologi

  Författare :Linn Lager; Uaininn O'Meadhra; [2002]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; runestone; runestone crosses; systems of classification; Viking Age; conversion; ornamentation; iconography; Christianity; Arkeologi; HUMANITIES and RELIGION History and philosophy subjects Archaeology subjects; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP Historisk-filosofiska ämnen Arkeologiämnen; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : One of the aims of this dissertation is to classify the crosses that can be found on the Late Viking Age runestones of Scandinavia. The cross-incised runestones are analysed in relation to the overall runestone production of Scandinavia during the Late Viking Age, with a focus on Sweden. LÄS MER

 2. 2. Under runristad häll : Tidigkristna gravmonument i 1000-talets Sverige

  Detta är en avhandling från Stockholm : Explicare

  Författare :Cecilia Ljung; Torun Zachrisson; Anders Andrén; Peter Carelli; [2016]
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; Early Christian grave monument; Eskilstunakista; runestone; Christianisation; burial customs; churchyard; commemoration; ecclesiastical organisation; Viking Age; early Middle Ages; arkeologi; Archaeology;

  Sammanfattning : This thesis examines transformations in burial and commemorative practices during the late Viking Age and early Middle Ages based on early Christian grave monuments (in sw. often named Eskilstunakistor); the first examples of churchyard memorials known in south central Sweden. LÄS MER