Sökning: "rummet"

Visar resultat 1 - 5 av 134 avhandlingar innehållade ordet rummet.

 1. 1. Det politiska rummet : villkor för situationspolitisk socialisation i en nätgemenskap av och för ungdomar

  Författare :Erik Andersson; Carsten Ljunggren; Kennert Orlenius; Maria Olson; Tobias Olsson; Högskolan i Skövde; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; political socialisation; political action; public sphere; agonism; digital media; net community; case study; education; Humaniora-samhällsvetenskap; Humanities and Social sciences; Education; Pedagogik;

  Sammanfattning : The aim is to analyse the institutional character of, and the on-going communication in, a net community organised by and for young people. This is achieved using terms of conditions for situational political socialisation – a situation in a specific context in which the participants, within the battle between different groups attempting to organise society through interaction and action, adopt political preferences and skills. LÄS MER

 2. 2. Det tredje rummet : ett möte mellan vardagen och förnyelsen

  Författare :Eva Avner; Luleå tekniska universitet; []
  Nyckelord :ENGINEERING AND TECHNOLOGY; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Industrial Work Environment; Industriell produktionsmiljö;

  Sammanfattning : Den grundläggande frågeställningen i uppsatsen är om det pågar utveckling i dagens arbetsliv. Mina studier visar att människors trygghet i vardagens rutiner spelar en viktig roll för möjligheten att ta till sig den förnyelse som behövs för att utvecklingsprocesser ska pågå. LÄS MER

 3. 3. Det imaginära rummet. : Inspelningspraxis och produktion av konstmusikfonogrami Sverige 1925-1983

  Författare :Toivo Burlin; Högskolan Dalarna; []
  Nyckelord :Ljudproduktion;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Rummet som konstverk : om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald

  Författare :Ann-Catrine Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Charles Rennie Mackintosh; Margaret Macdonald; interior design; art nouveau; gender studies; Hill House; Willow Tea Rooms; Rose Boudoir; Glasgow;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with the artistic collaboration of a married couple, Charles Rennie Mackintosh and Margaret Macdonald. Living in Glasgow at the turn of the century, theeå, Swedeny concentrated their work on interior design. LÄS MER

 5. 5. Det mångstämmiga rummet : Hjalmar Bergmans romankonst 1913-1918

  Författare :Elisabeth Hästbacka; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Swedish novelist; Mikhail Bakhtin; theory of the novel; Hjalmar Bergman; 1883-1931; analys och tolkning; En döds memoarer; Loewenhistorier;

  Sammanfattning : This thesis deals with the problems of genre and narrative techniques in two novels by the Swedish author Hjalmar Bergman, 1883-1931. Although regarded as one of the foremost novelists in Swedish literature, with novels such as Markurells i Wadköping, 1919, and Farmor och vår Herre, 1921, Bergman's narrative techniques have not previously been systematically analyzed. LÄS MER