Sökning: "rules of origin"

Visar resultat 1 - 5 av 25 avhandlingar innehållade orden rules of origin.

 1. 1. Fältets herrar : Framväxten av en modern författarroll

  Författare :David Gedin; Ulf Boëthius; Boel Westin; Johan Svedjedal; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; cultural field; literary field; State church; Swedish Academy; writer s identity; the Eighties; education; free intellectuals; women s identity; women s movement; bourgeois society; decency; the indecency debate; sexuality; narcissistic social critique; Bourdieu; Habermas; Strindberg; Gustaf af Geijerstam; Benedictsson; Ola Hansson; Axel Lundegård; Levertin; Alfhild Agrell; kulturellt fält; litterärt fält; statskyrkan; Svenska Akademien; författarroll; författaridentitet; åttitalet; utbildning; fri intellektuell; kvinnorollen; kvinnorörelsen; borgerliga samhället; sedlighet; sedlighetsdebatten; sexualitet; narcissistisk samhällskritik; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation describes a crucial step in the development of a modern writer's identity in Sweden. It applies the French sociologist Pierre Bourdieu’s theories of the autonomous ”literary field” to the development in eighteen-eighties, one of the most important periods in Swedish literary history. LÄS MER

 2. 2. Power Games : Rules and Roles in Second Life

  Författare :Maria Bäcke; Blekinge Institute of Technology; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; NATURVETENSKAP; HUMANITIES; HUMANIORA; NATURVETENSKAP; HUMANIORA; NATURAL SCIENCES; HUMANITIES; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; performance; role-play; Second Life; online worlds; virtual worlds; virtual; digital space; rules; hierarchies; subversion; power; negotiation; make-believe; digital games; online world; virtuality; reality; hierarchy; authority; governing; Media and Communication Studies; Medie- och kommunikationsvetenskap;

  Sammanfattning : This study investigates how the members of four different role-playing communities on the online platform Second Life perform social as well as dramatic roles within their community. The trajectories of power influencing these roles are my main focus. LÄS MER

 3. 3. "Vildrenen är själv detsamma som en gud" : "gudar" och "andar" i sovjetiska etnografers beskrivningar av samojediska världsåskådningar

  Författare :Olle Sundström; Håkan Rydving; Hanna Zipernovszky; Anna-Leena Siikala; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Soviet ethnography; Marxism-Leninism and religion; scientific terminology; indigenous religions; Samoyedic peoples; Nganasan; History of religion; Religionshistoria;

  Sammanfattning : This thesis examines strategies and practices, in Soviet ethnographic research, concerning terminologies for and classifications of what in research texts are conventionally called “supernatural beings” in the world views of the Samoyedic peoples. The question is put whether there are any general rules for the terminology used by scholars for these kinds of beings. LÄS MER

 4. 4. Varumärkeskonflikter : förväxlingsrisk och anseendeskydd i varumärkesrätten

  Författare :Richard Wessman; Jens Schovsbo; Stockholms universitet; []
  Nyckelord :SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; Varumärken; juridik och lagstiftning; Legal Science; rättsvetenskap;

  Sammanfattning : The dissertation examines the interpretation of the concepts of likelihood of confusion and dilution in the area of trademark law. These concepts are of critical importance to trademark law; their interpretation is largely dependent upon several complex, oftentimes ambiguous legal principles. LÄS MER

 5. 5. Territorial Allocation of VAT in the European Union : Alternative approaches towards VAT allocation and their application in the internal market

  Författare :Mariya Senyk; Institutionen för handelsrätt; []
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; value added tax; origin principle; destination principle; internal market; allocation of tax; added value principle;

  Sammanfattning : When it comes to determining the jurisdictional reach of VAT two principles are used by the OECD, EU policy makers and scholars, namely, the origin principle and the destination principle. These principles can mean different things. LÄS MER