Sökning: "rounded corners"

Hittade 3 avhandlingar innehållade orden rounded corners.

 1. 1. Numerical Conformal mappings for regions Bounded by Smooth Curves

  Detta är en avhandling från Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anders Andersson; Högskolan i Jönköping.; Växjö universitet.; [2006]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; MATHEMATICS Applied mathematics Numerical analysis; MATEMATIK Tillämpad matematik Numerisk analys; Schwarz–Christoffel mapping; rounded corners; tangent polygons; outer polygon; zipper algorithm; Mathematics; Matematik; Schwarz-Christoffel mapping; Schwarz-Christoffelavbildningen; rundade hörn; tangentpolygoner; yttre polygoner; zipper-algoritmer;

  Sammanfattning : Inom många tillämpningar används konforma avbildningar för att transformera tvådimensionella områden till områden med enklare utseende. Ett exempel på ett sådant område är en kanal av varierande tjocklek begränsad av en kontinuerligt deriverbar kurva. LÄS MER

 2. 2. Numerical Conformal Mappings for Waveguides

  Detta är en avhandling från Växjö : Matematiska och systemtekniska institutionen

  Författare :Anders Andersson; Högskolan i Jönköping.; Växjö universitet.; [2009]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; MATHEMATICS Applied mathematics; MATEMATIK Tillämpad matematik; waveguides; building block method; numerical conformal mappings; Schwarz–Christoffel mapping; rounded corners method; approximate curve factors; outer polygon method; boundary curvature; zipper method; geodesic algorithm; acoustic wave scattering; electro-magnetic wave scattering; Mathematics; Matematik; waveguide;

  Sammanfattning : Acoustic or electro-magnetic scattering in a waveguide with varying direction and cross-section can be re-formulated as a two-dimensional scattering problem, provided that the variations take place in only one dimension at a time. By using the so-called Building Block Method, it is possible to construct the scattering properties of a combination of scatterers when the properties of each scatterer are known. LÄS MER

 3. 3. The strength of glulam beams with holes - A probabilistic fracture mechanics method and experimental tests

  Detta är en avhandling från Department of Construction Sciences, Lund University

  Författare :Henrik Danielsson; Lund University.; Lunds universitet.; [2009]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; fracture mechanics; Weibull; design; test; strength; stress; glulam; hole; probabilistic fracture mechanics.;

  Sammanfattning : This thesis deals with experimental tests and methods for strength analysis of glulam beams with holes. Test results and methods for strength analysis available in literature are compiled and discussed. The methods considered comprise both code strength design methods and more general methods for strength analysis. LÄS MER