Sökning: "room division"

Visar resultat 1 - 5 av 19 avhandlingar innehållade orden room division.

 1. 1. Gene : on the origin, function and development of sedentary Iron Age settlement in northern Sweden

  Författare :Per H. Ramqvist; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; sedentary; settlement; colonization; internal development; origin; development; three-aisled long-houses; house construction; room division; inter-regional structure; iron forging; bronze casting; Järnåldern;

  Sammanfattning : This thesis deals with questions concerning the sedentary settlement in central Norrland: its origins, function and development. This type of settlement appears at the start of our calendar. The material comprises an almost fully excavated farmstead from the Early Iron Age (1-600 A.D. LÄS MER

 2. 2. Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder : Farm Structures in Halland in the Bronze Age and Early Iron Age

  Författare :Jörgen Streiffert; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; household organization; three-aisled house; house plan; dwelling house; room formation; dwelling room; utility section; hearths; pits; Bronze-Age; Pre-Roman Iron Age; Roman Iron Age; Migration Period; Viking Age; Middle Ages; Halland;

  Sammanfattning : The dissertation Gårdsstrukturer i Halland under bronsålder och äldre järnålder consists of two separate parts. One is the licentiate thesis På gården from 1999 while the other is a supplementary part entitled Boningshusets rumsbildningar. LÄS MER

 3. 3. Patients and Staff in the Hybrid Operating Room: Experiences and Challenges

  Författare :May Bazzi; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :MEDICIN OCH HÄLSOVETENSKAP; MEDICAL AND HEALTH SCIENCES; hybrid operating room; patient experience; nursing staff; endovascular aortic repair; teamwork; video recordings; interviews; radiology; surgery; anesthesia;

  Sammanfattning : The hybrid operating room (OR), which combines a traditional OR with a radiological intervention room, is one example of the technical advancements within hospitals. In a hybrid OR, the staff have to manage the technique confidently in a not completely familiar environment and still be able to care for the vulnerable patient in the safest way. LÄS MER

 4. 4. Rummet som konstverk : om konstnärsparet Charles Rennie Mackintosh och Margaret Macdonald

  Författare :Ann-Catrine Eriksson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Charles Rennie Mackintosh; Margaret Macdonald; interior design; art nouveau; gender studies; Hill House; Willow Tea Rooms; Rose Boudoir; Glasgow;

  Sammanfattning : The present dissertation deals with the artistic collaboration of a married couple, Charles Rennie Mackintosh and Margaret Macdonald. Living in Glasgow at the turn of the century, theeå, Swedeny concentrated their work on interior design. LÄS MER

 5. 5. Långhus i Gene : teori och praktik i rekonstruktion

  Författare :Lena Edblom; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Archaeology; Reconstruction; longhouse; Early Iron Age; Central Norrland; furnishing; room functions; fire; seat of honour; Christianisation; Icelandic sagas; Icelandic construction techniques; Arkeologi; Archaeology subjects; Arkeologiämnen; Archaeology; arkeologi;

  Sammanfattning : Under åren 1977–89 bedrev arkeologiska institutionen vid Umeå universitet en forskningsundersökning av en boplats från äldre järnålder på Genesmon i Själevad socken, norra Ångermanland. Under åren 1991–99 rekonstruerades delar av gården i Gene fornby, ett hundratal meter därifrån. LÄS MER