Sökning: "robotar"

Visar resultat 1 - 5 av 34 avhandlingar innehållade ordet robotar.

 1. 1. Sensor-based navigating mobile robots for people with disabilities

  Författare :Håkan Neveryd; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Rörelsehinder; Robotar;

  Sammanfattning : People with severe physical disabilities need help with everyday tasks, such as getting dressed, eating, brushing their teeth, scratching themselves, drinking, etc. They also need support to be able to work. They are usually helped by one or more personal.. LÄS MER

 2. 2. Ultraljudsnavigerande mobil robot för rörelsehindrade personer

  Författare :Håkan Neveryd; Lunds universitet.; Lund University.; [1998]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Robotar; Rörelsehinder;

  Sammanfattning : Människor med grava rörelsehinder behöver hjälp för att klara av sina vardagliga sysslor såsom att klä på sig, äta, borsta tänderna, klia sig, dricka mm. De behöver också stöd för att kunna utföra ett arbete. Traditionellt är det någon eller några personl.. LÄS MER

 3. 3. Robotic Companionship The Making of Anthropomatic Kitchen Robots in Queer Feminist Technoscience Perspective

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Pat Treusch; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2015]
  Nyckelord :SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; SAMHÄLLSVETENSKAP; SOCIAL SCIENCES; Geschlecht; sozio-technische Imagination; menschenähnliche Roboter; Anthropomatik; Robot Companions; Küchen-Robotik; Technoscience Studies; feministische Posthumanwissenschaften; Apparate körperlicher Produktion; feministischer Materialismus; Mensch-Maschine-Verhältnisse; Genus; sociotekniska föreställningar; människolika robotar; robotsällskap; köksrobotar; technovetenskap; feministisk posthumaniora; kroppsproduktionsapparat; feministisk materialism; människa-maskin relationer;

  Sammanfattning : Specific machines furnish the contemporary socio-technical imaginary: ‘Robot companions’ that supposedly herald the age of robots, an age that is signified by the realization of robot technologies that are taking over labor from humans in every sphere of ‘everyday human lives’. How do we want these robot companions to work and look and how do we want to live with these machines?  This thesis explores the engineering of relating humans and machines in the specific context of contemporary robotics from a queer feminist technoscience perspective. LÄS MER

 4. 4. Human-Robot Interaction for Semi-Autonomous Assistive Robots Empirical Studies and an Interaction Concept for Supporting Elderly People at Home

  Detta är en avhandling från Linköping : Linköping University Electronic Press

  Författare :Marcus Mast; Linköpings universitet.; Linköpings universitet.; [2014]
  Nyckelord :NATURVETENSKAP; NATURAL SCIENCES; Semi-autonomous assistive robots; human-robot interaction; user interface design; teleoperation; telemanipulation; elderly people; global environment maps; stereoscopy; Semi-autonoma robotar; människa-robotinteraktion; gränssnittsdesign; distansstyrning; distansmanipulation; äldre; globala omgivningskartor; stereoskopisk;

  Sammanfattning : The research addresses current shortcomings of autonomous service robots operating in domestic environments by considering the concept of a semi-autonomous robot that would be supported by human remote operators whenever the robot cannot handle a task autonomously. The main research objective was to investigate how to design the human-robot interaction for a robotic system to assist elderly people with physical tasks at home according to this conceptual idea. LÄS MER

 5. 5. Hybrid Control of Multi-robot Systems under Complex Temporal Tasks

  Detta är en avhandling från Stockholm : KTH Royal Institute of Technology

  Författare :Meng Guo; KTH.; [2015]
  Nyckelord :TEKNIK OCH TEKNOLOGIER; ENGINEERING AND TECHNOLOGY; Automatic Control; Multi-robot system; Linear Temporal Logic; Electrical Engineering; Elektro- och systemteknik;

  Sammanfattning : Autonomous robots like household service robots, self-driving cars and dronesare emerging as important parts of our daily lives in the near future. They need tocomprehend and fulfill complex tasks specified by the users with minimal humanintervention. Also they should be able to handle un-modeled changes and contingentevents in the workspace. LÄS MER