Sökning: "rites"

Visar resultat 1 - 5 av 46 avhandlingar innehållade ordet rites.

 1. 1. Hope Rites : An Ethnographic Study of Mechanical Help-Heart Implantation Treatment

  Författare :Haris Agic; Marja-Liisa Honkasalo; Lars-Christer Hydén; Robert Desjarlais; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Medical technology; uncertainty; ritual; emotions; ethnography; liminality; end-stage heart failure; mechanical help-heart; progress; hope.; Medicinsk teknologi; ovisshet; ritual; emotioner; etnografi; liminalitet; akut svår hjärtsvikt; mekaniskt hjälphjärta; framsteg; hopp.;

  Sammanfattning : This thesis is about cultural aspects of advanced medical technology for treating end-stage heart failure. New medical technologies like mechanical help-hearts save lives, but they also bring new uncertainties, risks, and challenges. LÄS MER

 2. 2. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER

 3. 3. Post tenebras spero lucem : Alquimia y ritos en el Quijote y otras obras cervantinas

  Författare :Carles Magriñá Badiella; Leonardo Rossiello Ramírez; Victoria Cirlot Valenzuela; Carles Magrinyà Badiella; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; alchemy; analogical hermeneutics; censorship; rites; chivalry; liminality; symbolism; hermetism; Paracelsus; alquimia; hermenéutica analógica; censura; ritos; caballería; liminalidad; simbolismo; hermetismo; Paracelso; Literature; Litteraturvetenskap;

  Sammanfattning : This study focuses on two areas: alchemy (Part I) and rituals of initiation (Part II) in the works of Miguel de Cervantes, focusing on Don Quijote de la Mancha as my main case study.The first part analyses the function of alchemy and how it can be interpreted throughout the works and various literary genres of Cervantes. LÄS MER

 4. 4. Inside the Guru's Gate : Ritual Uses of Texts among the Sikhs in Varanasi

  Författare :Kristina Myrvold; Tord Olsson; Centrum för teologi och religionsvetenskap; []
  Nyckelord :HUMANIORA; HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANITIES; anthropomorfism; personification; liturgies; ritual practices; religious worship; sacred places; gurdwara; migration; counter-narrative; emic historiography; speech act theory; ritual studies; oral tradition; performance studies; guru; holy scriptures; Adi Granth; Guru Granth; Benares; Varanasi; Punjab; Sikhism; Sikhs; Religious Studies and Theology; Religion och teologi; social agency; Övriga religioner; Humanities; Humaniora; rites of passage; festivals; rites of affliction; Other Religions; religious education; Religionsvetenskap; Study of Religions;

  Sammanfattning : Summary: For religious Sikhs, the Guru Granth Sahib is a holy scripture which enshrines ontologically divine words and the teaching and revelatory experiences of historical human Gurus. Simultaneously the Sikhs have taken the concept of a sacred scripture much further than any other religious community by treating the Guru Granth Sahib as a living Guru invested with spiritual authority and agency to guide humans and establish relationships to the divine. LÄS MER

 5. 5. I ritens rum - om mötet mellan tyg och människa : In a Room of Rites – Cloth Meeting Human

  Författare :Birgitta Nordström; Göteborgs universitet; Göteborgs universitet; Gothenburg University; []
  Nyckelord :textile art; weaving; craft; practical knowledge; ritual; death; birth; funeral; funeral pall; mourning process; comfort;

  Sammanfattning : The project In a Room of Rites – Cloth Meeting Human is an artistic research project on textiles, rites and death, where I create textile art in the form of a funeral pall (in the artwork: Kortedalakrönika (Kortedala Chronicle) and infant wrapping cloths (in the artwork: I sin linda/Wrapped in Cloth). The initial aim of the project is to explore what textiles can mean at farewells and in funeral rituals, as well as to reflect on the experiences I gain in my art making. LÄS MER