Sökning: "riter"

Visar resultat 1 - 5 av 12 avhandlingar innehållade ordet riter.

 1. 1. Hope Rites : An Ethnographic Study of Mechanical Help-Heart Implantation Treatment

  Författare :Haris Agic; Marja-Liisa Honkasalo; Lars-Christer Hydén; Robert Desjarlais; Linköpings universitet; []
  Nyckelord :Medical technology; uncertainty; ritual; emotions; ethnography; liminality; end-stage heart failure; mechanical help-heart; progress; hope.; Medicinsk teknologi; ovisshet; ritual; emotioner; etnografi; liminalitet; akut svår hjärtsvikt; mekaniskt hjälphjärta; framsteg; hopp.;

  Sammanfattning : This thesis is about cultural aspects of advanced medical technology for treating end-stage heart failure. New medical technologies like mechanical help-hearts save lives, but they also bring new uncertainties, risks, and challenges. LÄS MER

 2. 2. Enväldets riter : Kungliga fester och ceremonier i gestaltning av Nicodemus Tessin den yngre

  Författare :Mårten Snickare; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Art history; ceremony; festival; ritual; 17th century art; 17th century architecture; Nicodemus Tessin the Younger; anthropology of art; absolutism; Konstvetenskap; Art; Konstvetenskap; History Of Art; konstvetenskap;

  Sammanfattning : This dissertation treats Royal ceremonies and festivals in Sweden during the reigns of Charles XI (1672-97) and Charles XII (1697-1718). Staged by Nicodemus Tessin the Younger, court architect and superintendent, the ceremonies and festivals were splendid events where temporary architecture interplayed with paintings, music, poetry, fireworks and other lighting effects. LÄS MER

 3. 3. Rösen, ristningar och riter

  Författare :Dag Widholm; Almqvist & Wiksell International; []
  Nyckelord :Archaeology; Arkeologi;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 4. 4. Dissertatio academica de antiquis humandi ritibus, quam ... consentiente & adprobante celeberrimo collegio philosophico in regia acad. Upsal. sub moderamine ... Andreæ Goeding ... publico bonorum sistit examini Johannes Huss, J. f. Medelp. v. d. minister. In auditorio Gustaviano maj. d. XXV. Maii anni MDCIIC. horis ante meridiem solitis

  Författare :Anders Goeding; Johannes Johannis Huss; Anders Goeding; Uppsala universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; Rites and ceremonies; Riter;

  Sammanfattning : .... LÄS MER

 5. 5. När jag gifter mig ska jag göra det på riktigt : Berättelser om barn, brudar och bröllop

  Författare :Karin Jarnkvist; Jørgen Straarup; Åsa Andersson; Karin Salomonsson; Umeå universitet; []
  Nyckelord :HUMANITIES; HUMANIORA; HUMANIORA; HUMANITIES; wedding; marriage; gender; class; story; church; civil; religion; tradition; norms; relationships; rites; family; bröllop; äktenskap; giftermål; genus; klass; berättelse; kyrka; borgerlig; religion; tradition; normer; relationer; riter; familj; HUMANITIES and RELIGION; HUMANIORA och RELIGIONSVETENSKAP; sociology of religion; religionssociologi; Bröllop; vigsel; rit; brudpar; barn;

  Sammanfattning : Under 2000-talet har antalet vigslar stadigt ökat i Sverige. I den här studien berättar unga män och kvinnor i åtta heterosexuella par om sina bröllop, från det att beslutet om giftermål togs och tills bröllopsdagen är över. Hälften av paren gifter sig borgerligt och övriga enligt Svenska kyrkans vigselordning. LÄS MER